Genealogia și istoria familiei – o legătură cu trecutul

  Află mai multe despre motivele pentru care mormonii construiesc temple

  Cercetarea genealogică îi ajută pe mulți mormoni să simtă o legătură cu strămoșii lor. De ce înfăptuiesc mormonii muncă de întocmire a istoriei familiei și muncă în templu?

  Pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (Biserica SZU), familia este mai importantă decât orice altceva! Sfinții din zilele din urmă, care uneori sunt numiți mormoni, cred că familiile pot fi eterne. Acest lucru înseamnă că familiile noastre îi includ nu doar pe cei care trăiesc aici, pe pământ, alături de noi, ci și pe bunici, strămoși și alți membri ai familiei decedați. Un conducător mormon, vârstnicul Quentin L. Cook, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învățat: „Planul Tatălui nostru [Ceresc] este despre familiile noastre, simbolizate de un mare arbore. Pentru a putea trăi și crește, arborele are nevoie atât de rădăcini, cât și de ramuri. În același fel, noi trebuie să fim conectați la rădăcinile noastre – părinții, bunicii și alți strămoși ai noștri – și de ramurile noastre – copiii, nepoții și alți urmași ai noștri” („Our Father’s Plan Is about Families” [cuvântare rostită în cadrul evenimentului RootsTech Family Discovery Day, 14 feb. 2015], LDS.org). Continuă să citești pentru a afla mai multe despre ce cred mormonii cu privire la munca de întocmire a istoriei familiei și ce legătură are munca de istorie a familiei cu construirea de temple mormone.

  De ce este munca de întocmire a istoriei familiei atât de importantă pentru mormoni?

  Când Joseph Smith, profetul fondator al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, era tânăr, un înger pe nume Moroni a apărut lângă patul său în timp ce se ruga. Îngerul Moroni i-a citat lui Joseph mai multe versete din Biblie, cu o mică modificare față de cartea lui Maleahi din scripturi (vezi Joseph Smith – Istorie 1:28-39). Moroni i-a spus lui Joseph:

  „Iată, Eu vă voi dezvălui vouă preoția, prin mâna lui Ilie, profetul, înaintea venirii măreței și groaznicei zile a Domnului…

  Și el va sădi în inimile copiilor promisiunile făcute strămoșilor și inimile copiilor se vor întoarce către strămoșii lor. Și, dacă nu va fi aşa, întregul pământ va fi complet devastat la venirea Sa” (Joseph Smith – Istorie 1:38-39).

  Mormonii cred că, așa cum l-a învățat Moroni pe Joseph Smith, „inimile copiilor” trebuie să se întoarcă spre strămoșii lor, cu scopul de a se pregăti pentru cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos pe pământ. O modalitate prin care mormonii își întorc inimile către strămoșii lor este participând la munca de întocmire a istoriei familiei și cea de genealogie” (vezi David A. Bednar, „Inimile copiilor se vor întoarce”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 24-27). Mulți oameni, atât mormoni și nu numai, pot depune mărturie despre dragostea pe care o simt față de/pentru membrii familiei lor atunci când fac muncă de întocmire a istoriei familiei și de genealogie. Ca parte a muncii de întocmire a istoriei familiei, mormonii adună numele membrilor de familie care au decedat pentru a se putea înfăptui rânduieli pentru ei. Mormonii cred că putem fi pecetluiți sau uniți pentru totdeauna în temple sfinte, alături de membrii familiei noastre, atât cei care sunt în viață, cât și cei decedați, astfel încât familiile să poată dăinui dincolo de mormânt.

  Ce se întâmplă în templele mormone?

  Mormonii cred că, pentru a ne întoarce să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc după ce murim, trebuie să înfăptuim anumite rânduieli în timp ce ne aflăm pe pământ – inclusiv botezul și primirea darului Duhului Sfânt (vezi Fideli credinței [2004], p. 184-188). Totuși, mulți dintre copiii lui Dumnezeu nu au avut ocazia de a accepta Evanghelia lui Isus Hristos și de a primi aceste rânduieli salvatoare în timp ce s-au aflat în viață.

  Mormonii cred că noi continuăm să trăim ca spirite după ce murim și că predicarea Evangheliei lui Isus Hristos continuă în lumea spiritelor (vezi D&L 138). Mulți dintre copiii lui Dumnezeu din lumea spiritelor vor accepta Evanghelia, iar acei oameni doresc ca astfel de rânduieli, cum ar fi botezul, să fie înfăptuite pentru și în folosul lor (vezi Introduction to Family History Student Manual [2012], p. 83). Sfinții din zilele din urmă cred că Dumnezeu a poruncit membrilor Bisericii Sale să construiască temple ca locuri în care să poată înfăptui rânduieli salvatoare în numele membrilor lor de familie decedați. Sfinții din zilele din urmă cred că nimeni nu va fi forțat să accepte aceste rânduieli (vezi Introduction to Family History Student Manual, p. 9).

  Cum pot afla mai multe?

  Mulți mormoni fac cercetări genealogice cu scopul de a putea înfăptui rânduieli pentru membrii familiei lor în templu. Templele mormone sunt locuri sfinte în care familiile sunt unite pentru eternitate și în care sunt înfăptuite rânduieli sacre salvatoare. Creează-ți propriul arbore genealogic pe FamilySearch.org sau află mai multe despre templele mormone vizitând mormon.org/ron.