Cele mai recente articole

Isus slujește poporului de pe străvechiul meleag american și observă slăbiciunea lor. Plin de compasiune față de ei, El îi vindecă pe bolnavii lor, cheamă copiii mici să vină la El și Se roagă.
Isus le spune celor de pe străvechiul meleag american că sunt „[celelalte] oi” din turma Sa, așa cum este consemnat în Biblie și cum le-a vorbit Domnul celor din Ierusalim.
Isus Hristos continuă învățăturile Sale în timpul vizitei Sale la poporul de pe meleagul american. Cuvintele lui Isus reflectă Predica de pe munte și Fericirile așa cum se găsesc în Matei 5-7.
Isus Hristos îi învață pe oamenii de pe meleagurile americane și îi cheamă pe profetul Nefi și pe alți ucenici pe nume, dându-le putere să-i boteze pe cei care se pocăiesc și cred în El.
Distrugerea se abate asupra poporului de pe străvechiul meleag american. Speranța revine pe măsură ce supraviețuitorii se adună și sunt martori la coborârea din cer a Hristosului înviat.
O mare distrugere se abate asupra poporului de pe străvechiul meleag american. Speranța revine pe măsură ce supraviețuitorii sunt martori la apariția lui Hristos, Care le slujește. Apar îngeri.
Recunoștința nu este doar o cheie către bucuria personală. De asemenea, ne motivează să fim o binecuvântare pentru alții și să schimbăm lumea în bine.
Află cum Cartea lui Mormon merge mână în mână cu Biblia, fiind un alt testament al lui Isus Hristos.