Informaţii şi statistici

Moroni

Statisticile Bisericii în România

Membrii Bisericii în România: 2,990
Ramuri: 16
Misiuni: 1
Districte: 3
Centre de istorie a familiei: 2

Statisticile Bisericii în Republica Moldova

Membrii Bisericii în Republica Moldova: 355
Ramuri: 3
Districte: 1
Centre de istorie a familiei: 1

Istorie

Aici, găsiţi o vedere de ansamblu asupra istoriei Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

În primăvara anului 1820, un băiat în vârstă de 14 ani pe care-l chema Joseph Smith s-a dus într-o mică dumbravă din apropierea casei sale din Palmyra, New York, şi s-a rugat pentru a şti cărei biserici să i se alăture. Ca răspuns la rugăciunea lui, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i s-au arătat, exact la fel cum fiinţele cereşti li s-au arătat în vremurile biblice profeţilor ca Moise şi Pavel. Joseph a aflat că biserica pe care Isus Hristos o întemeiase la un moment dat, nu mai exista pe pământ.

Joseph Smith a fost ales de Dumnezeu să restaureze Biserica lui Isus Hristos pe pământ. Pe parcursul următorilor 10 ani, Joseph a fost vizitat şi de alţi mesageri din cer.El a tradus Cartea lui Mormon şi a primit autoritatea de a întemeia Biserica. Biserica a fost întemeiată la data de 6 aprilie 1830, în Fayette, New York, avându-l pe Joseph Smith drept conducător. Ea s-a dezvoltat, devenind o organizaţie care are membri şi congregaţii în toată lumea.

Statisticile Bisericii în Europa

Numărul total de membri ai Bisericii în Europa: 503,527
Misiuni: 42
Congregaţii: 1,451
Temple: 11
Centre de istorie a familiei: 690

Statisticile Bisericii la Nivel Mondial

Numărul total de membri ai Bisericii: 15,372,337
Misiuni: 406
Misionari: 85,147
Centre de pregătire a misionarilor: 15
Temple: 148
Congregaţii: 29,621
Universităţi & Colegii: 4
Înscrierea cursanţilor la Seminar: 397,007
Înscrierea cursanţilor la Institut: 343,786
Centre de istorie a familiei: 4,861
Ţări în care se găsesc Centre de istorie a familiei: 134
Ţări care primesc ajutoare umanitare (din 1985): 185
Misionari care se ocupă de servicii de bunăstare (inclusiv misionari umanitari): 10,403
Limbi în care s-au tipărit materialele Bisericii: 188