Informaţii şi statistici

  Moroni

  Statisticile Bisericii în România

  Membrii Bisericii în România: 2,990
  Ramuri: 16
  Misiuni: 1
  Districte: 3
  Centre de istorie a familiei: 2

  Statisticile Bisericii în Republica Moldova

  Membrii Bisericii în Republica Moldova: 355
  Ramuri: 3
  Districte: 1
  Centre de istorie a familiei: 1

  Istorie

  Aici, găsiţi o vedere de ansamblu asupra istoriei Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

  În primăvara anului 1820, un băiat în vârstă de 14 ani pe care-l chema Joseph Smith s-a dus într-o mică dumbravă din apropierea casei sale din Palmyra, New York, şi s-a rugat pentru a şti cărei biserici să i se alăture. Ca răspuns la rugăciunea lui, Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i s-au arătat, exact la fel cum fiinţele cereşti li s-au arătat în vremurile biblice profeţilor ca Moise şi Pavel. Joseph a aflat că biserica pe care Isus Hristos o întemeiase la un moment dat, nu mai exista pe pământ.

  Joseph Smith a fost ales de Dumnezeu să restaureze Biserica lui Isus Hristos pe pământ. Pe parcursul următorilor 10 ani, Joseph a fost vizitat şi de alţi mesageri din cer.El a tradus Cartea lui Mormon şi a primit autoritatea de a întemeia Biserica. Biserica a fost întemeiată la data de 6 aprilie 1830, în Fayette, New York, avându-l pe Joseph Smith drept conducător. Ea s-a dezvoltat, devenind o organizaţie care are membri şi congregaţii în toată lumea.

  Statisticile Bisericii în Europa

  Numărul total de membri ai Bisericii în Europa: 503,527
  Misiuni: 42
  Congregaţii: 1,451
  Temple: 11
  Centre de istorie a familiei: 690

  Statisticile Bisericii la Nivel Mondial

  Numărul total de membri ai Bisericii: 15,372,337
  Misiuni: 406
  Misionari: 85,147
  Centre de pregătire a misionarilor: 15
  Temple: 148
  Congregaţii: 29,621
  Universităţi & Colegii: 4
  Înscrierea cursanţilor la Seminar: 397,007
  Înscrierea cursanţilor la Institut: 343,786
  Centre de istorie a familiei: 4,861
  Ţări în care se găsesc Centre de istorie a familiei: 134
  Ţări care primesc ajutoare umanitare (din 1985): 185
  Misionari care se ocupă de servicii de bunăstare (inclusiv misionari umanitari): 10,403
  Limbi în care s-au tipărit materialele Bisericii: 188