Cele mai recente articole

  Întrebările vieții sunt precum ecuațiile matematice, în special, când este vorba de preaslăvirea personală.
  Vezi cum prinde viață Cartea lui Mormon în 1 Nefi 17:3
  Vezi cum prinde viață Cartea lui Mormon în 1 Nefi 8:10-12
  Întrebările vieții sunt precum ecuațiile matematice, în special, când este vorba de neprihănirea personală.
  Președintele Russell M. Nelson, alături de Prima Președinție și Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, prezintă, cu ocazia bicentenarului, o proclamație despre restaurarea plenitudinii Evangheliei lui Isus Hristos.
  Întrebările vieții sunt precum ecuațiile matematice, în special, când este vorba de slujirea personală.
  Președintele Russell M. Nelson oferă un mesaj de alinare în timp ce eforturile de a ne proteja comunitățile împotriva pandemiei COVID-19 continuă. Dânsul vorbește despre pacea care vine doar prin Isus Hristos.
  Henry B. Eyring subliniază faptul că lucrarea cea mai importantă este cea pe care o facem între pereții căminului nostru.