Cele mai recente articole

În cuvântarea sa din cadrul Conferinței Generale din 1 aprilie 2023, Russell M. Nelson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, a făcut tuturor invitația concretă de a deveni împăciuitori.
Profetul Nefi și ucenicii lui Hristos pleacă pentru a aduna poporul de pe străvechiul meleag american, declarând că Isus le-a apărut. Botezuri sunt înfăptuite și Isus Se întoarce pentru a Se arăta din nou.
Isus stabilește împărtășania Sa printre poporul de pe străvechiul meleag american. Domnul binecuvântează pâinea și vinul și administrează împărtășania în amintirea trupului Său și a sângelui Său.
Isus slujește poporului de pe străvechiul meleag american și observă slăbiciunea lor. Plin de compasiune față de ei, El îi vindecă pe bolnavii lor, cheamă copiii mici să vină la El și Se roagă.
Isus le spune celor de pe străvechiul meleag american că sunt „[celelalte] oi” din turma Sa, așa cum este consemnat în Biblie și cum le-a vorbit Domnul celor din Ierusalim.
Isus Hristos continuă învățăturile Sale în timpul vizitei Sale la poporul de pe meleagul american. Cuvintele lui Isus reflectă Predica de pe munte și Fericirile așa cum se găsesc în Matei 5-7.
Isus Hristos îi învață pe oamenii de pe meleagurile americane și îi cheamă pe profetul Nefi și pe alți ucenici pe nume, dându-le putere să-i boteze pe cei care se pocăiesc și cred în El.
Distrugerea se abate asupra poporului de pe străvechiul meleag american. Speranța revine pe măsură ce supraviețuitorii se adună și sunt martori la coborârea din cer a Hristosului înviat.