Mesaj din partea conducerii zonei

A ajunge să-L cunoaștem pe Salvatorul nostru Isus Hristos

Știu că Fiul Său, Isus Hristos, ne-a mântuit de păcat. Vă promit că, pe măsură ce vă rugați, studiați din scripturi, slujiți altora, faceți legăminte cu Domnul și depuneți mărturie despre El, veți ajunge să-L cunoașteți pe Salvatorul dumneavoastră Isus Hristos chiar mai bine.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Vârstnicul Tarmo Lepp, Estonia
Vârstnicul Tarmo Lepp, Estonia autoritate a zonei-Cei Șaptezeci, Zona Nord, Europa

Când eram tânăr băiat, misionarii mi-au spus despre Isus Hristos, viața Sa și învățăturile Sale. Fiind membru al Bisericii de 30 de ani, uneori mă întreb dacă eu chiar Îl cunosc pe Salvatorul meu Isus Hristos. Răspunsul este că da, Îl cunosc, dar la fel și dumneavoastră.

Totuși, așa cum ne înstrăinăm de persoanele cu care nu am mai comunicat o perioadă lungă, ne putem înstrăina și de Salvatorul nostru. Faptul de a ajunge să-L cunoaștem și să Îl știm este un proces continuu. Doresc să vă împărtășesc câteva acțiuni care m-au ajutat să ajung să-L cunosc mai bine pe Hristos și să Îl cunosc în mod continuu.

pix2

Rugăciunea

„Fideli credinței” ne învață despre rugăciune: „Tatăl dumneavoastră Ceresc vă iubește și știe nevoile dumneavoastră și El vrea ca dumneavoastră să comunicați cu El prin rugăciune. Dacă vă veți face o obișnuință din a vă adresa lui Dumnezeu în rugăciune, veți ajunge să-L cunoașteți și să vă apropiați mai mult de El. Dorințele dumneavoastră vor deveni mai asemănătoare cu ale Lui. Veți fi capabil să fiți sigur că veți primi binecuvântări atât dumneavoastră, cât și alții, pe care El este gata să vi le dea dacă dumneavoastră le veți cere cu credință” (1). Când am început să mă rog, m-am apropiat de Tatăl meu Ceresc și de Fiul Său. A ne ruga cu regularitate ne ajută să menținem această relație apropiată. Sunt recunoscător pentru puterea rugăciunii.

pix3

Studiul din scripturi

Cartea lui Mormon folosește următoarele cuvinte pentru a-i descrie pe fiii lui Mosia: „Și ei se întăriseră în cunoașterea adevărului; pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră scripturile cu sârguință pentru ca să poată cunoaște cuvântul lui Dumnezeu” (2). Studiul zilnic din scripturi ne ajută să fim receptivi la șoaptele Duhului Sfânt. Acesta ne întărește credința, ne ajută să ne împotrivim ispitei și ne ajută să învățăm cum să-L cunoaștem pe Tatăl nostru Ceresc și pe Fiul Său Preaiubit.

pix4

Slujirea

A citi din scripturi ne ajută să ajungem să-L cunoaștem pe Salvator. Totuși, faptul de a-L cunoaște nu este suficient, noi trebuie să devenim asemănători Lui. Pentru a deveni asemănători Salvatorului, trebuie să acționăm. Slujind altora, noi slujim alături de Hristos.

Când eram membru tânăr al Bisericii, țara mea trecea prin vremuri dificile și multe persoane aveau probleme financiare. Uneori, duceam de mâncare membrilor din ramura noastră și am lăsat sacoșe la ușa lor în mod anonim. Îmi plăcea să cred că, atunci când ei găseau sacoșa cu mâncare fără să știe cine a adus-o, Îi mulțumeau lui Dumnezeu și nu mie. Una dintre pildele mele favorite din scripturi este pilda bunului samaritean. Samariteanul nu a plănuit să facă fapte bune în aceea zi, dar el a văzut o nevoie și a acționat. După ce a relatat această pildă, Isus i-a spus unui avocat: „Du-te de fă și tu la fel” (3). Acest mesaj al lui Isus ne este adresat și nouă. Ajutându-i pe alții, vom putea să ne simțim cum s-a simțit Isus când le slujea altora.

pix5

Legămintele

Legămintele se fac între două sau mai multe părți. Când facem legăminte în Biserică, noi suntem unul dintre parteneri și celălalt partener este Dumnezeu. Primul nostru legământ este legământul botezului și, făcând acest legământ, noi am promis să luăm asupra noastră numele lui Isus Hristos. Duminica, participăm la adunarea de împărtășanie pentru a ne înnoi legământul făcut la botez. În temple, noi facem legăminte care vor fi valabile chiar și după ce părăsim această lume.

Președintele Nelson ne-a spus că noi „creștem puterea Salvatorului în viața noastră când facem legăminte sacre și le ținem cu exactitate. Legămintele noastre ne leagă cu El și ne oferă putere divină” (4). Pentru a-i ajuta pe alții să mărească puterea Salvatorului în viața lor, noi putem să-i încurajăm și să-i ajutăm să primească rânduieli și legăminte divine.

Baptism

Depunerea mărturiei despre Isus Hristos

Mărturia noastră începe de obicei cu mărturia altcuiva. Sora mea mi-a împărtășit mărturia ei după botezul ei. Am simțit dorința de a asculta mai multe despre ceea ce mi-a mărturisit sora mea. Apoi, misionarii au venit și au depus mărturie despre Isus Hristos, Evanghelia Sa și Biserica restaurată. A fost atât de puternică încât mi-a schimbat complet viața. Într-o clipă, un ateist a devenit un credincios care și-a dorit să urmeze învățăturile și exemplul lui Hristos. În același mod, mărturia noastră poate schimba viața cuiva. Datorită mărturiei noastre, cineva care nu Îl cunoștea înainte poate ajunge să-L cunoască pe Hristos.

Vă depun mărturie că știu că noi avem un Tată Ceresc iubitor. Știu că Fiul Său, Isus Hristos, ne-a mântuit de păcat. Vă promit că, pe măsură ce vă rugați, studiați din scripturi, slujiți altora, faceți legăminte cu Domnul și depuneți mărturie despre El, veți ajunge să-L cunoașteți pe Salvatorul dumneavoastră Isus Hristos chiar mai bine.


1. Fideli credinței – Rugăciunea
2. Alma 17:2
3. Luca 10:37
4. Președintele Russell M. Nelson, „Să atragem puterea lui Isus Hristos în viața noastră”, Liahona, mai 2017