Frankfurt pe Main, Germania

Arthur Winter: „Unul dintre cele mai mari daruri ale Marii Britanii pentru lucrarea Bisericii”

Primul articol din seria „Momente de referință și miracole – Moștenirea sfinților din zilele din urmă în Europa”

Aceasta este prima dintre cele șase povestiri dintr-o serie intitulată: Momente de referință și miracole – Moștenirea sfinților din zilele din urmă în Europa.  Documentarea în legătură cu fiecare povestire și scrierea fiecăreia dintre ele au fost realizate de James Perry, deținător de doctorat, de diplomă FHEA, istoric și scriitor pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Următoarea carte, intitulată „Sfinții – volumul 3”, va cuprinde multe alte povestiri și evenimente privind întemeierea Bisericii în Europa.

Moștenirea lăsată de Arthur Winter privind slujirea în cadrul Bisericii a început în Anglia când, la vârsta de 16 ani, la o săptămână după botezul lui, a fost rugat să slujească, în mod voluntar, în calitate de funcționar al congregației lui. Mai târziu, îndemânarea lui de a scrie stenografic avea să-l ducă la o viață de slujire în cadrul Bisericii și la relații personale cu patru dintre președinții Bisericii: Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith și Heber J. Grant. În calitate de reporter și stenograf oficial, el a consemnat informații istorice importante despre Biserică. Contribuțiile lui, asemenea celor ale multor alți sfinți din zilele din urmă de la început, au făcut ca lucrarea Bisericii în Europa și în afara ei să avanseze.

În luna august a anului 1916, Arthur Winter a participat la înmormântarea fiului său, George, care era ultimul și cel mai mic fiu al lui. Toți cei șase fii ai lui au murit fie când erau copii, fie când erau adolescenți, în circumstanțe tragice.  Acest bărbat în vârstă de 52 de ani, născut în Nottingham, a sosit în Utah în anul 1883 și s-a căsătorit cu Hannah Bytheway, o tânără convertită sfântă din zilele din urmă din Swansea, Țara Galilor, în Templul Logan, în luna decembrie a anului 1885. Printre cei opt copii ai lor s-au numărat două fiice, Rosannah și Ruth, iar ele s-au stabilit în orașul Salt Lake.

Arthur Winter în anul 1884
Arthur Winter în anul 1884

Arthur s-a născut în Nottingham în anul 1864 și, după câțiva ani de școală, la vârsta de 13 ani, a început să lucreze într-un depozit de dantelă împreună cu un prieten, John Wells. Religia nu l-a interesat pe Arthur și el nu a fost impresionat de bisericile la care s-a dus.  În cele din urmă, i-a fost prezentată Biserica și s-a dus la o adunare împreună cu tatăl lui. Arthur a devenit interesat de Evanghelie și, la scurt timp, a fost botezat împreună cu mama și sora lui.  Însă, tatăl său nu a mai fost interesat de mesajul Evangheliei și unii dintre frații lui l-au persecutat ca urmare a hotărârii lui de a se alătura Bisericii. În data de 1 noiembrie 1880, la o săptămână după botezul său, Arthur a fost chemat să fie funcționarul ramurii.

Arthur a început să-i predice Evanghelia prietenului său, John, care, la început, s-a împotrivit, dar, în cele din urmă, a primit propria mărturie și a fost botezat. Cei doi băieți erau foarte buni prieteni și, la vârsta de paisprezece ani, s-au hotărât să învețe stenografia Pitman. Ei s-au gândit că avea să-i ajute în timp, iar cei doi băieți și-au petrecut serile studiind dintr-o carte. Tinerii își dădeau cartea unul altuia în fiecare zi pentru a putea citi pe rând din ea. Aceasta a fost o îndemânare care s-a dovedit a fi de neprețuit în promovările lui ulterioare.

Optsprezece luni mai târziu, în Nottingham a fost organizată o societate pentru broșuri și, mai târziu în acel an, Arthur a fost chemat să fie consilier în președinția ramurii și președinte al Societății pentru broșuri.  Societățile pentru broșuri erau organizate peste tot în Misiunea Britanică, în diferite momente, cu scopul de a se distribui cuvântul scris cu o energie reînnoită.  Membrii și misionarii lucrau pentru a distribui mici broșuri cu scopul de a stârni interesul despre Biserică și de a ajuta misionarii să găsească oameni pe care să-i învețe. La sfârșitul anului 1882, a fost organizată în Nottingham prima Asociație pentru Progresul Comun al Tinerilor Băieți, iar Arthur a fost numit consilier, pe lângă celelalte chemări ale lui. 

Arthur a fost eliberat din chemările lui câteva luni mai târziu, când el împreună cu mama și două surori ale lui au plecat din Liverpool, în luna aprilie a anului 1883, către Utah. Tatăl lui a permis ca o parte dintre membrii familiei să emigreze, dar el și-a pierdut complet interesul față de Biserică și urma să rămână în Nottingham. Arthur avea optsprezece ani când familia Winter a sosit în Utah. Din nefericire, condițiile erau grele și, mai multe luni, el nu a avut de lucru. În luna august a anului 1883, Arthur și-a cheltuit ultimii bănuți pe o conservă cu stridii pentru familia lui. Cel puțin, aveau să aibă o masă bună din ultimii bănuți. În aceeași seară, Arthur a primit vești că trebuia să se prezinte la birourile Bisericii a doua zi. Arthur a fost angajat pe post de comisionar pentru administratorii Bisericii și, după numai o săptămână, a fost făcut reporter al Bisericii, până în anul 1907.  Tânărul a cunoscut personal fiecare profet, începând cu Wilford Woodruff până la Heber J. Grant și a fost stenograful oficial al Bisericii. 

Prin intermediul muncii lui, Arthur a avut privilegiul de a călători peste tot unde era Biserica și de a fi prezent la evenimente marcante. Arthur a fost alături de președintele Lorenzo Snow când acesta a rostit celebra sa cuvântare despre zeciuială în St. George, Utah, în luna mai a anului 1899.  În anul 1902, a fost făcut secretar al Consiliului pentru Educație al Bisericii.  În anul 1905, Arthur a călătorit împreună cu președintele Joseph F. Smith la Sharon, Vermont, pentru dezvelirea unui monument care celebra nașterea profetului Joseph Smith.  El a participat, de asemenea, la dedicarea Templului Hawaii, în anul 1919.  Cu această ocazie, Arthur a vorbit în cadrul transmisiunii radio săptămânale a Bisericii și a rostit cuvântări în tabernacol.  Poate că cel mai important eveniment la care Arthur a luat parte a fost dedicarea Templului Salt Lake, eveniment pentru care el a fost reporterul oficial.

Arthur a fost în prima linie a inovației în cadrul Bisericii. În anul 1897, el l-a ajutat pe președintele Wilford Woodruff să-și înregistreze mărturia într-un „aparat de vorbit”. Arthur a fost, de asemenea, primul care a folosit o mașină de scris și un telefon în birourile Bisericii.

În anul 1930, Arthur a fost însărcinat să facă turul Bisericii în Europa împreună cu John Wells, vechiul său prieten care era, atunci, al doilea consilier în Episcopatul care prezidează.  Cei doi bărbați au făcut turul Franței, Angliei, Germaniei, Austriei, Danemarcei, Suediei, Norvegiei, Olandei și Cehoslovaciei pe măsură ce au vizitat membri, au verificat consemnări și au strâns observații legate de condițiile din diferite țări.  Împreună, ei au inspirat sfinții și li s-au adresat folosind povestirile propriilor convertiri ca dovezi ale binelui care poate rezulta ca urmare a faptului de a acționa cu credință și a fi supus față de poruncile lui Dumnezeu.

De la stânga la dreapta: președintele John A. Widtsoe – președintele Misiunii Europene; președintele Fred Tadje – președintele Misiunii Elveția-Germania; episcopul John Wells – al doilea consilier în Episcopatul care prezidează; sora Becky Almond – orașul Salt Lake, Utah; sora Leah D. Widtsoe – președinta structurilor Societății de Alinare din Misiunea Europeană; vârstnicul Arthur Winter – de la Biroul Primei Președinții.
De la stânga la dreapta: președintele John A. Widtsoe – președintele Misiunii Europene; președintele Fred Tadje – președintele Misiunii Elveția-Germania; episcopul John Wells – al doilea consilier în Episcopatul care prezidează; sora Becky Almond – orașul Salt Lake, Utah; sora Leah D. Widtsoe – președinta structurilor Societății de Alinare din Misiunea Europeană; vârstnicul Arthur Winter – de la Biroul Primei Președinții.

După câțiva ani, în timp ce vizita Marea Britanie, în anul 1937, cu ocazia celebrării centenarului Misiunii Britanice, el și-a depus, din nou, mărturia:

„Mărturia mea către dumneavoastră, frații și surorile mele, este că aceasta este lucrarea Domnului. Aceasta este adevărata Biserică și va sosi timpul când toți oamenii, din întreaga lume, vor afla că aceasta este într-adevăr Biserica lui Hristos. Aceasta nu este biserica lui Joseph Smith, nu este biserica lui Brigham Young. Nu este o biserică americană, nu este o biserică britanică. Este o biserică universală. Este Biserica lui Dumnezeu”.

După mărturia lui, președintele J. Reuben Clark, din Prima Președinție, a vorbit și l-a omagiat pe Arthur:

„Doresc să spun ceva despre fratele Winter, care tocmai v-a vorbit. El este unul dintre cele mai mari daruri ale Marii Britanii pentru lucrarea Bisericii. Doresc să spun că fratele Winter s-a remarcat prin loialitatea lui… Niciun rege nu a fost vreodată slujit cu o loialitate mai adevărată sau mai mare, chiar până la moarte, decât cea de care fratele Winter a dat dovadă față de autoritățile Bisericii alături de care a lucrat”.

Arthur a murit trei ani mai târziu, în anul 1940, după 57 de ani de muncă în slujba Bisericii. Pornind de la o situație modestă, el a ajuns să aibă o carieră productivă și de succes care este aproape de neegalat în Biserică.  El a făcut parte din consiliile de administrație ale unor firme importante și ale Universității Brigham Young, a consemnat mesaje din partea profeților și a fost implicat în unele dintre cele mai importante evenimente din istoria Bisericii de-a lungul secolelor XIX și XX.

Din primele zile ale Bisericii și până în zilele noastre, sfinții din zilele din urmă și-au oferit timpul, talentele și îndemânările lucrării Bisericii în Europa. Dacă ai mai multe cunoștințe despre Arthur Winter sau dacă știi despre vreo experiență trăită de un membru al Bisericii ale cărui contribuții ar putea fi interesante pentru alții din Zona Europa, te rugăm să trimiți informațiile tale sau povestirea ta la EUAChurchHist@ChurchofJesusChrist.org