Biblia

Iubim și onorăm Biblia. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este mereu prima în lucrările noastre canonice.

Biblia

Ce este Biblia sfântă?

Biblia cuprinde ad litteram în paginile sale Spiritul convertitor și vindecător al lui Hristos, care a schimbat inimile oamenilor de-a lungul secolelor, conducându-i la rugăciune, la alegerea căilor drepte și la căutarea Salvatorului lor.

Biblia sfântă este numele potrivit. Este sfântă pentru că predă adevărul, sfântă pentru că ne alină cu spiritul ei, sfântă pentru că ne învață să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-I înțelegem relațiile cu oamenii și sfântă pentru că ne mărturisește în paginile ei despre Domnul Isus Hristos.

Sfinții din zilele din urmă cred în posibilitatea de a primi noi scripturi, ceea ce înseamnă că există alte cărți de scriptură în afară de Biblie (cum ar fi Cartea lui Mormon) și că Dumnezeu continuă să-Și reveleze cuvântul prin profeți în viață. Adesea se argumentează că a fi creștin înseamnă a accepta principiul sola scriptura (scripturii unice) sau faptul că Biblia este suficientă. Dar, a afirma că Biblia este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu – mai precis, ultimul cuvânt scris al lui Dumnezeu – înseamnă a susține mai mult despre Biblie decât susține Biblia despre ea însăși. În niciun loc Biblia nu proclamă faptul că toate revelațiile de la Dumnezeu vor fi adunate într-un singur volum care să fie închis pentru totdeauna și că nu va putea fi primită nicio altă revelație scripturală.


Citește Biblia (disponibilă doar în limba engleză)


„Depun mărturie solemnă că noi credem pe deplin și cu adevărat în Domnul și Salvatorul Isus Hristos și în cuvântul Său revelat prin Biblia sfântă. Nu doar credem în Biblie, ci ne și străduim să urmăm preceptele ei și să predicăm mesajul ei.”

– M. Russell Ballard (Liahona, mai 2007, p. 82)