Binecuvântările legii zeciuielii

Binecuvântările legii zeciuielii
Vârstnicul Gary B. Sabin
Vârstnicul Gary B. Sabin Președintele Zonei Europa

În urmă cu mulți ani, în calitate de președinte de țăruș, președintele Gordon B. Hinckley a intervievat un bărbat pentru o recomandare pentru templu. Când președintele Hinckley l-a întrebat pe bărbat dacă plătea o zeciuială corectă, bărbatul a răspuns sincer că nu plătea, deoarece avea prea multe datorii. Președintele Hinckley a simțit îndemnul de a-i spune că nu-și va putea plăti datoriile până când nu plătea zeciuială.

Mai târziu, el i-a spus președintelui Hinckley că, în anii care au urmat, indiferent de cât de mult a încercat, el nu a putut să-și reducă datoria. În cele din urmă, el și soția sa au hotărât că aveau să pună la încercare promisiunea Domnului. Bărbatul a spus: „Cumva, într-un mod pe care nu-l putem înțelege, Domnul ne-a binecuvântat. Nu am dus lipsa a ceea ce I-am dat și, pentru prima dată după mulți ani, datoria noastră a scăzut”. El și soția sa au putut, în cele din urmă, să trăiască în limita propriilor venituri dar, mai important, ei au putut să simtă pacea care vine din faptul de a ști că respectau, în mod demn, angajamentul pe care și l-au luat înaintea Domnului.[1]

În calitate de episcop recent chemat, și eu am avut o experiență în care am oferit sfaturi unui membru despre zeciuială. Un convertit recent a venit la mine cu o problemă serioasă: nu avea suficienți bani pentru a-și plăti taxele pe venit și zeciuiala. L-am întrebat: „Crezi că Evanghelia este adevărată?”. El a spus că da și, apoi, a ajuns la concluzia că mărturia pe care a dobândit-o era răspunsul său. După câteva săptămâni, a venit din nou la mine pentru a-mi spune că propriul contabil făcuse o greșeală când i-a calculat taxele, uitând să facă apel la legea venitului eșalonat. Taxele sale s-au redus și suma rămasă a fost exact cea pe care a plătit-o ca zeciuială. Cred că credința acestui frate bun a impresionat cerul să-i ofere contabilului său această idee nouă, o inspirație pe care nu cred că ar fi primit-o altfel. 

Plătim zeciuiala mai mult cu credință decât cu bani. Dumnezeu este mai interesat de supunerea noastră și de impactul avut asupra sufletului nostru când plătim o zeciuială corectă și nu de suma pe care o plătim. Arată faptul că avem încredere în Dumnezeu și în promisiunile Sale. Nu putem fi precum bărbatul care a stat în fața focului și a spus: „Dă-mi căldură și eu îți voi da lemne”. Moroni ne-a învățat: „Voi nu veți primi nicio mărturie decât după încercarea credinței voastre”[2].

Evanghelia nu urmează logica omului. Aveți în vedere următoarele: „Cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă”[3], „cei slabi îi vor înfrunta pe cei înțelepți”[4], „cine își va pierde viața, pentru Mine, o va câștiga”[5] și „este mai ferice să dai decât să primești”[6]. Nicăieri nu este mai evidentă această ironie spirituală decât în privința legii zeciuielii, deoarece noi chiar avem mai mult atunci când oferim mai mult. Acest lucru este valabil deoarece căile omului nu sunt căile lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu Se află la cârmă.

Zeciuiala nu este niciodată o povară, ci, mai degrabă, o binecuvântare, deoarece ne este întotdeauna mai bine să-L avem pe Domnul ca partener decât să înaintăm singuri. Zeciuiala ne oferă încrederea spirituală care face posibilă primirea altor binecuvântări, cum ar fi sensibilitate spirituală, recunoștință și caritate. Drept urmare, spunerea față de legea zeciuielii ne oferă protecție temporală și pace spirituală pe măsură ce încrederea noastră în Dumnezeu devine mai puternică.[7]

Doresc să adaug, de asemenea, că, din experiență, știu că faptul de a face o donație de post generoasă aduce, în mod asemănător, binecuvântări minunate. Am face bine să fim generoși în acțiunile noastre de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși, iar Domnul va fi generos cu noi.    

Dumnezeu este nerăbdător să ne ajute în toate aspectele vieții noastre dacă ne vom supune poruncilor Sale, ne vom exercita credința și vom avea încredere în binecuvântările pe care ni le-a promis.

 


[1]Președintele Gordon B. Hinckley, Ensign, mai 1982. 

[2] Eter 12:6.

[3] Matei 20:16.

[4] Vedeți Doctrină și legăminte 133:58.

[5] Matei 10:39.

[6] Faptele apostolilor 20:35.

[7] Vedeți Doctrină și legăminte 121:45.