Binecuvântările şi puterea preoţiei

Binecuvântările şi puterea preoţiei

Mesajul conducerii zonei

MoreiraJJ_200x250.jpg

Vârstnicul Joaquim Moreira, Portugalia
Zona-Cei Şaptezeci


Recent, fiica noastră, Ruth, şi-a început misiunea în Misiunea Sud, São Paulo. Înainte
de a pleca în Brazilia, am fost cu întreaga familie la Templul Madrid pentru a-şi putea primi rânduielile de înzestrare. Am avut o experienţă care a unit întreaga noastră familie.


Pregătindu-ne pentru călătoria noastră la templu, am adunat familia, principalul scop fiind acela de a organiza numele strămoşilor noştri pentru care urma să îndeplinim rânduielile de salvare.

Datorită acestei experienţe, am avut parte de unele momente unice în cadrul familiei. Am simţit o dragoste foarte puternică faţă de fiecare dintre ei şi dorinţa de a fi, într-o zi, împreună cu ei în eternitate şi de a ne împărtăşi unii altora experienţele pe care le-am avut pe acest pământ.

Rânduielile din templu sunt acte sacre şi oficiale îndeplinite prin autoritatea preoţiei şi sunt esenţiale pentru exaltarea noastră. Tatăl nostru Ceresc nu-Şi uită niciodată copiii, amintindu-Şi în egală măsură de cei care sunt încă în această viaţă şi de cei care au decedat.

Prin această experienţă, noi am confirmat că: „Noi suntem copiii Săi. El ne iubeşte. El vrea să comunice cu noi şi noi putem vorbi cu El prin rugăciuni sincere”.De asemenea, noi am simţit împlinirea cuvintelor din scripturi: „De aceea, puterea divinităţii se manifestă în rânduielile ei”.

În această ultimă dispensaţie, aşteptările cu privire la stabilirea Sionului sunt mari.
Bucuria care vine din binecuvântările şi puterea preoţiei reprezintă un pas important pentru aceste evenimente importante.


Binecuvântările care aparţin preoţiei, de care beneficiază toată lumea în această dispensaţie, includ:

Restaurarea Evangheliei
Cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern
Importanţa înţelegerii libertăţii morale în viaţa noastră

Restaurarea Evangheliei
Cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern
Importanţa înţelegerii libertăţii morale în viaţa noastră

Pentru ca toţi copiii Săi să obţină această cunoaştere, Salvatorul a spus:
„Iată, voi grăbi lucrarea Mea, la timpul ei”.


Pentru ca noi să grăbim lucrarea Sa, este crucial ca noi să îndeplinim rânduielile de salvare aici pe pământ. Prin rânduielile sacre, cum ar fi botezul şi confirmarea, noi învăţăm despre puterea şi dragostea lui Dumnezeu şi astfel simţim influenţa Sa în vieţile noastre.

Puterea preoţie poate fi văzută doar în acţiune: „Iată, Eu vă voi dezvălui vouă preoţia, prin mâna lui Ilie, profetul, înaintea venirii măreţei şi groaznicei zile a Domnului. Şi El va sădi în inimile copiilor promisiunile făcute
strămoşilor şi inimile copiilor se vor întoarce către strămoşii lor. Şi, dacă nu va fi aşa, întregul pământ va fi complet devastat la venirea Sa”.


Ca dovadă a împlinirii acestei promisiuni a lui Ilie, profetul, noi avem apariţia Cărţii lui Mormon, în a cărei pagină de titlu se menţionează: „Care arată urmaşilor casei lui Israel ce lucruri măreţe a făcut Domnul pentru strămoşii lor; şi ca ei să cunoască… că ei nu sunt alungaţi pentru totdeauna”.

Datorită acestor promisiuni, am studiat toate lucrurile măreţe pe care Domnul le-a făcut pentru Adam, Enoh, Noe, Avraam, Isaac şi Iacov, părinţii noştri, pentru a înţelege mai bine prezentul şi pentru a acţiona în cadrul lucrării de salvare atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi. Astfel, în inima mea s-a dezvoltat o mare dorinţă de a participa la munca misionară şi la realizarea rânduielilor de salvare pentru strămoşii mei.

Am o amintire vie a zilei în care am fost botezat şi confirmat ca membru al Bisericii. Şi prima acţiune întreprinsă de mine şi de fratele meu a fost de a întocmi genealogia familiei noastre. Când am descoperit realizările şi sacrificiile lor, dragostea pe care am simţit-o pentru fiecare dintre ei a fost ceva de neuitat. Credinţa care ne-a îndemnat să vizităm Oficiile de stare civilă şi să obţinem date noi au determinat creşterea mărturiilor şi a credinţei noastre în Isus Hristos şi a creat un sens unităţii eterne a familiei.

Sunt etern recunoscător să ştiu că un băiat de 14 ani, Joseph Smith, s-a hotărât să-L întrebe pe Dumnezeu, Tatăl Etern „care dintre toate confesiunile era adevărată”. Astfel, am putut să mă bucur de binecuvântările şi puterea preoţiei în viaţa mea şi a familiei mele.

[1] Predicați Evanghelia Mea, pagina 31
[2] D&L 84:20
[3] D&L 88:73
[4] D&L 2: 1-3
[5] Cartea lui Mormon, pagina de titlu.
[6] Pearla de mare preț J.S.H. 1:18

 Mormon,