Invitația de a citi Cartea lui Mormon în 21 de zile

Să ne apropiem mai mult de Hristos în 21 de zile.

Află cum Cartea lui Mormon te poate aduce mai aproape de Isus Hristos

1 Nefi 3:7

Mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Dumnezeu nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit.

Alma 37:44 

Căci iată, este tot atât de ușor să dai atenție cuvântului lui Hristos, care îți va indica drumul drept către fericirea veșnică, pe cât a fost pentru strămoșii noștri să dea atenție acestei busole, care le indica lor calea dreaptă către țara făgăduită.

Alma 32:28

Acum, dacă voi faceți loc ca o sămânță să fie plantată în inima voastră, iată, dacă aceasta este o sămânță adevărată sau o sămânță bună, iată, ea va începe să crească înăuntrul piepturilor voastre; veți zice: începe să-mi lărgească sufletul; da, începe să-mi lumineze înțelegerea.

Mosia 2:41

Aș dori ca voi să vă gândiți la starea binecuvântată și fericită a acelora care țin poruncile lui Dumnezeu. Căci, iată, ei sunt binecuvântați în toate lucrurile, atât cele lumești, cât și cele spirituale; și, dacă ei se mențin cu credință până la sfârșit, atunci sunt primiți în cer pentru ca să poată locui cu Dumnezeu într-o stare de fericire fără de sfârșit.

Eter 12:27

Eu le dau oamenilor slăbiciune pentru ca ei să fie umili; iar harul Meu este destul pentru toți oamenii care se umilesc în fața Mea; căci, dacă ei se umilesc în fața Mea și au credință în Mine, atunci Eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei.

1 Nefi 17:13 

Și Eu, de asemenea, voi fi lumina voastră în pustiu; și voi pregăti calea înaintea voastră, și veți ști că Eu sunt Cel de care veți fi conduși.