Cartea lui Mormon, o carte de scripturi străveche – cine a scris-o și cum a fost tradusă?

Cartea lui Mormon conține cronici scrise de profeți din vechime. Ea ne învață despre credința în Isus Hristos.
Cartea lui Mormon conține cronici scrise de profeți din vechime. Ea ne învață despre credința în Isus Hristos.

Despre ce este Cartea lui Mormon?

Cartea lui Mormon este o cronică sacră pe care mormonii sau sfinții din zilele din urmă, o consideră ca fiind scriptură, pe lângă Biblie. Felul în care a fost adusă la lumină este o parte esențială din istoria mormonismului. Cartea lui Mormon este despre istoria a două mari civilizații de oameni care au trăit pe continentul american. Strămoșii uneia dintre aceste civilizații au emigrat din Ierusalim pe continentul american în anul 600 d.Hr., iar strămoșii celeilalte civilizații au emigrat din Orientul Apropiat mult mai devreme (vezi Introducere la Cartea lui Mormon).

Cartea lui Mormon consemnează o parte din istoria socială și cea politică ale acestor două civilizații. Totuși, mai presus de aceasta, Cartea lui Mormon este despre legăturile lui Dumnezeu cu aceste popoare din vechime și depune mărturie despre dragostea și mila lui Dumnezeu față de toți copiii Săi. Mormonii cred că scriptura Cartea lui Mormon conține plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos (vezi Joseph Smith – Istorie 1:34). Cel mai important eveniment consemnat în carte este relatarea vizitei lui Isus Hristos pe continentul american după moartea și învierea Sa.

Cine a scris Cartea lui Mormon?

Sfinții din zilele din urmă cred că scriptura Cartea lui Mormon conține porțiuni ale relatărilor scrise de mulți profeți din vechime (vezi „O scurtă explicație despre Cartea lui Mormon”). Acești profeți și-au gravat cronicile pe plăci de aur. Cronicile lor au fost compilate și prescurtate într-o cronică mai scurtă de un profet și istoric numit Mormon. Cartea lui Mormon poartă numele lui. După moartea lui Mormon, fiul său, Moroni, a completat cronica și a îngropat plăcile pentru a le proteja.

De unde a venit Cartea lui Mormon?

În data de 23 decembrie 1805, secole mai târziu după moartea lui Mormon și a lui Moroni, a avut loc un alt eveniment important în istoria mormonismului, și anume nașterea unui băiat numit Joseph Smith. Când Joseph avea 17 ani, Moroni, pe atunci un înger, i-a apărut în timp ce se ruga (vezi Joseph Smith – Istorie 1:27-33). Moroni i-a spus lui Joseph că acea cronică străveche pe care el și tatăl său o completaseră era scrisă pe plăci de aur și îngropată într-un deal de lângă ferma lui Joseph Smith din statul New York. Moroni i-a spus lui Joseph și că Dumnezeu avea o misiune specială pentru el, că Joseph trebuia să obțină plăcile și că Dumnezeu pregătise o cale ca ele să fie traduse.

Ce rol are Cartea lui Mormon în istoria mormonismului?

Traducerea Cărții lui Mormon a fost, într-adevăr, un eveniment miraculos în istoria mormonismului. Joseph Smith, un tânăr fermier sărac, avea foarte puțină educație formală. Nu avea abilitatea de a traduce singur cronica, așadar a avut nevoie de ajutor divin.Pentru a-l ajuta pe Joseph în sarcina importantă de a traduce scripturile sacre, Dumnezeu pregătise instrumente. Două dintre aceste instrumente s-au numit Urimul și Tumimul – o pereche de pietre speciale numite „văzători” pe care Joseph le-a găsit îngropate alături de plăci (vezi Joseph Smith – Istorie 1:35). Instrumente asemănătoare au fost folosite de profeți din Vechiul Testament (vezi Exodul 28:30). Joseph a folosit aceste pietre pentru a interpreta și dicta scribilor cronica. Joseph a folosit, de asemenea, o altă piatră, numită piatra văzătorului, pentru a-l ajuta la traducere. El a depus mărturie că a putut traduce cartea doar „prin harul și puterea lui Dumnezeu” („Traducerea Cărții lui Mormon”,).

Astăzi, Cartea lui Mormon este tradusă din limba engleză în peste 100 de limbi (vezi „Book of Mormon in 110 Languages”, Ensign, mai 2015, p. 137). A ajutat milioane de oameni din întreaga lume să se apropie mai mult de Isus Hristos și să învețe Evanghelia Sa.

Cum pot afla mai multe?

Cartea lui Mormon este despre credință, pocăință și despre găsirea adevăratei fericiri. Cartea lui Mormon este, de asemenea, despre dragostea lui Dumnezeu pentru toți copiii Săi, inclusiv pentru tine. Puteți afla mai multe despre Cartea lui Mormon și să solicitați un exemplar gratuit.