Ce ne învață Biblia despre Dumnezeire – Tatăl Ceresc, Isus Hristos și Duhul Sfânt

Află ce știm despre Dumnezeu, Isus Hristos și Duhul Sfânt

isus-hristos-fiul-lui-dumnezeu.jpg
Isus Hristos fiul lui Dumnezeu Doctrina sfinților din zilele din urmă ne învață că Isus Hristos a venit pe pământ în calitate de Fiu al lui Dumnezeu și a urmat voia Tatălui în toate lucrurile.

Precum majoritatea creștinilor din întreaga lume, sfinții din zilele din urmă (cunoscuți, de asemenea, cu numele de mormoni) cred în Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos și Duhul Sfânt. Dar, spre deosebire de unii creștini, care cred în Sfânta Treime, mormonii cred că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane distincte. Tatăl și Fiul au amândoi trupuri glorificate din carne și oase, iar Duhul Sfânt are doar un trup de spirit, dar toți cei trei membri ai Dumnezeirii sunt perfect uniți în scopul Lor și în dragostea Lor pentru noi (vezi Jeffrey R. Holland, „Singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care El L-a trimis”, Ensign sau Liahona, nov. 2007, p. 40-42).

Doctrina sfinților din zilele din urmă despre Dumnezeu Tatăl

Mormonii cred că fiecare bărbat, femeie și copil de pe pământ sunt copii de spirit ai lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc perfect și iubitor. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre copiii Săi să fie fericit și lucrează pentru bunăstarea eternă a copiilor Săi (vezi Moise 1:39). Doctrina sfinților din zilele din urmă ne învață că, înainte de a ne naște, noi am trăit alături de Dumnezeu ca spirite și că am dorit să devenim asemănători Lui. Dumnezeu a creat un plan al fericirii care face posibil ca toți copiii Săi să se nască pe pământ pentru a dobândi experiență, să fie mântuiți prin credința în Isus Hristos, să moară, să fie înviați și să se întoarcă să trăiască din nou alături de Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se axează pe ispășirea lui Isus Hristos și pe abilitatea persoanelor de a alege pentru ele însele dacă urmează planul. Dumnezeu Tatăl nu vorbește des în scripturi, dar atunci când face acest lucru, o face pentru a depune mărturie despre Fiul Său, Isus Hristos (vezi Matei 3:17). Pe măsură ce ajungem să-L cunoaștem pe Isus Hristos, noi, ajungem să-L cunoaștem și pe Tatăl (vezi Ioan 14:9-10).

Doctrina sfinților din zilele din urmă despre Isus Hristos

Sfinții din zilele din urmă cred că Isus Hristos a fost ales pentru a deveni Salvatorul nostru cu mult timp înainte de a ne naște. Deși El a fost Creatorul atotputernic al lumii și Iehova din Vechiul Testament, Isus Hristos S-a născut, totuși, în circumstanțe umile (vezi Luca 2). Fecioara Maria a fost mama Lui muritoare și Dumnezeu a fost cu adevărat Tatăl Lui. De asemenea, sfinții din zilele din urmă cred că, fiind singura persoană perfectă care a trăit pe pământ, Isus Hristos a fost Singurul care putea să ispășească pentru păcatele și slăbiciunile întregii omeniri. El a suferit într-un mod incomensurabil în Grădina Ghetsimani și pe cruce cu scopul de a plăti pentru păcatele noastre și a ști cum să ne aline în suferințele noastre (vezi Luca 22:41-44). El a făcut întotdeauna voia Tatălui Său. Sfinții din zilele din urmă cred învățătura Biblie potrivit căreia Isus Hristos a înviat literalmente ca ființă perfectă, glorioasă și că El Se va întoarce într-o zi pentru a domni în putere și mare glorie pe pământ (vezi Principiile Evangheliei [2009], p. 257-262).

Doctrina sfinților din zilele din urmă despre Duhul Sfânt

Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt este singurul membru al Dumnezeirii fără trup fizic. Trupul său spiritual Îi permite să transmită dragostea, pacea și bucuria lui Dumnezeu copiilor lui Dumnezeu de pretutindeni. În Biblie citim: „Roada Duhului… este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). Doctrina sfinților din zilele din urmă ne învață că Duhul Sfânt ne poate alina, învăța și ajuta să alegem dintre bine și rău. De asemenea, Duhul Sfânt va depune întotdeauna mărturie despre Tatăl și Fiul. Toată lumea poate simți Duhul Sfânt, dar doar cei care au fost botezați și confirmați sunt îndreptățiți să aibă mereu Spiritul Sfânt cu ei.

Află mai multe

Vrei să afli mai multe despre Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos, Duhul Sfânt și despre dragostea Lor pentru tine? Pentru a descoperi mai multe despre planul lui Dumnezeu pentru tine și viața ta, vizitează mormon.org/ron.