Church Historian’s Press lansează volumul de referință despre manuscrisul original al Cărții lui Mormon

Prima carte care conține toate fotografiile cu ceea ce a mai rămas din manuscrisul original

Church Historian’s Press a lansat un nou volum din seria Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) care include fotografii color și transcrieri codate cu ajutorul colurilor ale primului manuscris al Cărții lui Mormon. Aceasta este prima carte care conține toate fotografiile cu ceea ce a mai rămas din manuscrisul original.

Noua carte este intitulată „The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon (Scrierile lui Joseph Smith – Revelații și traduceri, volumul 5 – Manuscrisul original al Cărții lui Mormon)”. Acesta este ultimul volum din seria „Revelations and Translations (Revelații și traduceri)”. Și, este cel de-al 23-lea din cele 26 de volume ale proiectului mai amplu intitulat Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith), care va fi finalizat în primăvara anului 2023.

Mesajul de apreciere al președintelui Nelson

În după-amiaza zilei de marți, 25 ianuarie 2022, în Clădirea administrativă a Bisericii din Piața Templului, președintele Russell M. Nelson le-a mulțumit celor care au ajutat la apariția acestui volum. Printre aceștia se numără atât coeditorii Royal Skousen și Robin Scott Jensen, cât și Gail Miller, răposatul ei soț Larry H. Miller și actualul ei soț, Kim Wilson, care au ajutat la finanțarea proiectului Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith).


„Este o experiență profund înduioșătoare să te uiți la aceste pagini [de manuscris] și să vezi mâna lui Dumnezeu înaintând lucrarea Sa.” – președintele Nelson


În timp ce fiecare volum al proiectului Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) „este de mare importanță”, așa cum a spus președintele Nelson, cărțile din seria „Revelations and Translations (Revelații și traduceri)” sunt unice. „Aceste revelații și traduceri se aflau în centrul misiunii profetice a lui Joseph Smith. Aceste texte sunt vitale pentru restaurarea Evangheliei.”

Despre volumul 5, profetul a spus: „Îmi înduioșează profund inima. Datorită lui, apreciez mai pe deplin darul și puterea lui Dumnezeu care i-au permis lui Joseph Smith să-l traducă”.

Președintele Nelson a spus că manuscrisul original al Cărții lui Mormon este unul dintre artifactele cele mai importante și sacre pe care le deține Biserica.

„Istoricii Bisericii au avut mare grijă – mai bine de un secol – să adune chiar și cele mai minuscule fragmente de manuscris și să le conserve pentru a nu se deteriora și mai mult”, a explicat dânsul. „Datorită acestui volum nou pus la dispoziție, oricine poate să vadă ce a rămas din acel manuscris și cum fiecare bucățică își găsește locul în întreg. Eu găsesc inspirație în faptul de a ști că aceste pagini care conțin fotografii cu textul original al Cărții lui Mormon sunt puse la dispoziția tuturor. Este o experiență profund înduioșătoare să te uiți la aceste pagini și să vezi mâna lui Dumnezeu înaintând lucrarea Sa.”

„În numele conducerii Bisericii și a numeroșilor ei membri”, a concluzionat președintele Nelson, „exprim felicitările și recunoștința noastră sincere pentru cea mai nouă componentă a proiectului Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith).”

Președintele Russell M. Nelson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, îl salută pe Royal Skousen
Președintele Russell M. Nelson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, îl salută pe Royal Skousen, coeditor al cărții „The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon (Scrierile lui Joseph Smith – Revelații și traduceri, volumul 5 – Manuscrisul original al Cărții lui Mormon)” în Clădirea administrativă a Bisericii din orașul Salt Lake, în ziua de marți, 25 ianuarie 2022.

Doamna Gail a spus că implicarea familiei ei în proiectul Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) a avut loc ca urmare a „inspirației pure, ascultării de acea inspirație și acționării potrivit ei”.

După moartea lui Larry, în anul 2009, doamna Gail a spus că a existat o oarecare îngrijorare în legătură cu faptul că aveau sau nu să continue să sprijine proiectul. Statele Unite erau în recesiune economică. Erau strâmtorați din punct de vedere financiar. Trebuiau să fie înțelepți în legătură cu resursele lor. Fiul dânsei, Greg, le conducea afacerea. „El a spus: «Trebuie să reduc. Trebuie să reduc stocurile, trebuie să reduc personalul, trebuie să reduc cheltuielile». Eu i-am spus: «Cred că ai dreptate. Dar singurul lucru pe care nu ne putem opri să-l facem este acela de a da. Și am continuat să sprijinim proiectul Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith).”

„Știu că aceasta este o lucrare divină”, a continuat dânsa. „Știu că este o lucrare importantă – aproape vitală – pentru Biserică, pentru ca oamenii să se ducă la lucrarea Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) și să obțină adevărul. Istoria acestui bărbat vorbește de la sine. Este temelia acestei Biserici. Noi Îi preaslăvim pe Dumnezeu Tatăl și pe Isus Hristos. Joseph Smith întărește acest lucru. El a știut despre ce era vorba. El a știut că era îndrumat din înalturi. Și, prin această lucrare, lumea va ști.”

Domnul Skousen a spus că acest nou volum ar putea fi volumul de referință al proiectului Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith).

„[Această carte nouă] oferă cea mai bună perspectivă posibilă, deși într-un mod indirect, pe care o avem în legătură cu Joseph Smith, văzătorul, traducând Cartea lui Mormon”, a spus domnul Skousen. „Acest manuscris oferă sprijin important în legătură cu ceea ce martorii traducerii au afirmat: anume că Joseph Smith a dictat, cuvânt cu cuvânt, un text în limba engleză care apărea în instrumentul lui de traducere. Și, când era necesar, el putea să silabisească numele. Aceasta a fost într-adevăr o lucrare minunată și un miracol.”


„Odată cu manuscrisul original al Cărții lui Mormon, avem artifactul care se află pe masă și pe care au scris Oliver Cowdery sau John Whitmer [sau alții, în timp ce Joseph dicta textul].” – Robin Scott Jensen


Domnul Jensen a spus că a citi manuscrisul original al Cărții lui Mormon este ca și cum ai citi scrierile originale din Evanghelii sau din scrisorile lui Pavel – dar cu o diferență majoră.

„Nu există niciun exemplar, care să fi rezistat în timp, al primei versiuni” a acestor texte biblice, a spus dânsul. „De regulă, avem exemplare ale celei de-a doua, a treia [sau] a celei de-a patra generații. Nu există versiune dictată. Odată cu manuscrisul original al Cărții lui Mormon, avem artifactul care se află pe masă și pe care au scris Oliver Cowdery sau John Whitmer [sau alții, în timp ce Joseph dicta textul]. Acesta este documentul care este cel mai strâns legat posibil de acea experiență miraculoasă trăită. Acest manuscris este rezultatul acelei traduceri divine.”

Book of Mormon Artefact

Istoria manuscrisului

Manuscrisul original al Cărții lui Mormon (din care doar 28% a rezistat în timp) este unul dintre artifactele cele mai importante și sacre pe care le deține Biserica lui Isus Hristos. A fost creat de Oliver Cowdery și de alți câțiva copiști în timp ce Joseph Smith dicta traducerea prin darul și puterea lui Dumnezeu, în perioada aprilie - iunie 1829.

Manuscrisul a rămas în posesia lui Joseph Smith până în anul 1841, când sfinții din zilele din urmă din Nauvoo, Illinois, au început să construiască un templu (pentru preaslăvire) și Nauvoo House (Casa Nauvoo) (pentru a găzdui călători). Joseph a pus manuscrisul original în piatra din capul unghiului a clădirii Nauvoo House (Casa Nauvoo).

Deși sfinții de la începuturi au crezut că acest lucru avea să conserve manuscrisul, s-a întâmplat exact opusul. De-a lungul timpului, documentele s-au decolorat, au început să se înnegrească ori s-au deteriorat în alt mod.

„Ca să fim corecți față de ei, au sigilat piatra din capul unghiului și au turnat plumb topit pe margini, crezând că astfel o conservau”, a spus domnul Jensen. „Dar, acest lucru nu a funcționat… Dacă aș avea o mașină a timpului, m-aș duce înapoi în timp și aș spune: «Joseph, nu aș face aceasta».”

Piatra din capul unghiului a clădirii Nauvoo House (Casa Nauvoo). © Fotografie obținută prin amabilitatea Comunității lui Hristos.
Piatra din capul unghiului a clădirii Nauvoo House (Casa Nauvoo). Manuscrisul original al Cărții lui Mormon a rămas în posesia lui Joseph Smith până în anul 1841, când sfinții din zilele din urmă din Nauvoo, Illinois, au început să construiască un templu (pentru preaslăvire) și Nauvoo House (Casa Nauvoo) (pentru a găzdui călători). Joseph a pus manuscrisul original în piatra din capul unghiului a clădirii Nauvoo House (Casa Nauvoo). Deși sfinții de la începuturi au crezut că acest lucru avea să conserve manuscrisul, s-a întâmplat exact opusul. De-a lungul timpului, documentele s-au decolorat, au început să se înnegrească ori s-au deteriorat în alt mod.

40 de ani mai târziu, când manuscrisul a fost scos de Lewis Bidamon (al doilea soț al soției lui Joseph, Emma), documentele se deterioraseră mult. Apa se infiltrase în cavitatea scobită în piatră. Iar Bidamon a dăruit, de-a lungul anilor, fragmente din manuscris mai multor oameni care au vizitat Nauvoo.

Din cele aproape 500 de pagini puse în piatra din capul unghiului a clădirii Nauvoo House (Casa Nauvoo), părți din 232 de pagini au rezistat în timp. Biserica deține acum cele mai multe dintre aceste fragmente și pagini. Altele se află în posesia unor persoane particulare. Proprietarii au permis, cu generozitate, ca aceste bucăți să fie fotografiate și incluse în acest volum.

„[Călătoria de care a avut parte manuscrisul] este o adevărată odisee”, a spus Matthew McBride, directorul privind publicațiile din cadrul Departamentului de Istorie a Bisericii. „Manuscrisul a fost împrăștiat. Și, acum, noi am încercat să facem lucrarea de a-l aduna laolaltă pentru a-l aduce, din nou, la forma lui întreagă. Astfel îl veți vedea când veți analiza ce am făcut noi în legătură cu această carte.”

Imagistică multispectrală

De-a lungul anilor, Biserica a realizat mai multe seturi de fotografii cu manuscrisul. În anul 1958, Biserica a fotografiat manuscrisul în format alb-negru înainte ca acesta să fie conservat și înainte ca manuscrisul să fi suferit alte deteriorări. În anul 2017, Departamentul de Istorie a Bisericii a folosit imagistica multispectrală (MSI) pentru a vedea mai bine textul decolorat de pe fragmente. MSI face acest lucru folosind raze ultraviolete, infraroșii și lumina vizibilă.

Robin Scott Jensen, coeditor al volumului nou din seria Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Robin Scott Jensen, coeditor al volumului nou din seria Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) care se concentrează asupra manuscrisului original al Cărții lui Mormon, ține o pagină din manuscrisul original, în Biblioteca de Istorie a Bisericii, în orașul Salt Lake, în ziua de 19 ianuarie 2022, sub un dispozitiv care execută imagistică multispectrală (MSI). În anul 2017, Departamentul de Istorie a Bisericii a folosit MSI pentru a vedea mai bine textul decolorat de pe fragmentele din manuscris. MSI face acest lucru folosind radiații ultraviolete, infraroșii și lumina vizibilă.

Domnul Jensen a spus că, având volumul 5, cititorii pot „studia mai bine manuscrisul decât dacă ar studia manuscrisul original”. Aceasta deoarece cerneala de pe unele pagini este invizibilă cu ochiul liber. „Aceste imagini sunt un câștig real pentru acest volum.”

Domnul Jensen a spus că, în cazul unora dintre pagini, fotografiile alb-negru făcute anterior sunt mai bune decât versiunea MSI. Într-o anexă, sunt puse la dispoziție ambele versiuni ale fiecărei imagini sau fotografii.

Transcrieri

Transcrierile și adnotările din volumul 5 au la bază ani de muncă ai domnului Skousen în cadrul proiectului Book of Mormon Critical Text. Acest volum reproduce textul original pe baza analizării manuscrisului în starea lui actuală și a imaginilor multispectrale și fotografiilor din trecut. Transcrierea păstrează toate corecturile și revizuirile, întreruperile de rând, așezările în pagină și locurile adăugărilor interliniare. Deoarece mai mulți copiști au scris revizuiri în acest manuscris, scrisul de mână al fiecăruia este redat într-o culoare diferită pentru a înlesni analiza. Prezentarea cuprinzătoare și atentă oferă celor care o cercetează un acces de neegalat la text.

Atât domnul Jensen, cât și domnul Skousen au spus că textul manuscrisului original al Cărții lui Mormon nu sună exact așa cum îl va găsi un sfânt din zilele din urmă în versiunea actuală a Cărții lui Mormon publicată de Biserica lui Isus Hristos. Fie că a fost vorba de corectarea greșelilor de scriere, de corecturi gramaticale sau de modificări stilistice, de adăugarea versificației și a titlurilor capitolelor sau de includerea altor îmbunătățiri, conducătorii Bisericii au ajustat textul după cum a fost necesar.

Chiar și așa, domnul Skousen a spus că volumul de scripturi Cartea lui Mormon din prezent este „destul de aproape [și] de fidel originalului. Modificările care au fost făcute nu au fost majore. Știți, dacă vă gândiți la Doctrină și legăminte, Cartea poruncilor, acea tranziție, mai multe secțiuni au fost, în parte, rescrise, și așa mai departe. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul Cărții lui Mormon. Nu există deloc acest fel de redactare”.

Domnul Jensen a spus că modificările mici făcute textului de-a lungul timpului pot fi privite ca fiind un simbol al Bisericii, în mare. „Noi facem modificări în mod constant. Facem, în mod constant, modificări în funcție de nevoile membrilor”, a spus dânsul. „Textul Cărții lui Mormon poate fi citit ca atare.”

Book of Mormon Artefact 2

„O comoară spirituală”

 „Cartea lui Mormon este această mare revelație… Este o lucrare uimitoare.” – Royal Skousen

În timp ce remarcă valoarea istorică evidentă a manuscrisului original, atât domnul McBride, cât și domnul Jensen au spus că valoarea sa spirituală este de neegalat.

Acest volum nou din seria Joseph Smith Papers (Scrierile lui Joseph Smith) este „cea mai apropiată experiență pe care cei mai mulți oameni o vor trăi în ceea ce privește faptul de a putea ține în propriile mâini acest artifact cu adevărat sacru”, a spus domnul McBride. „Este important pentru mine și pentru alți sfinți din zilele din urmă, în calitate de oameni credincioși, deoarece acesta este textul cărții pe care noi ne bazăm credința și mărturia despre Isus Hristos.”

Domnul Jensen a spus că manuscrisul este „de importanță capitală fiind o comoară spirituală”. Oricine a trăit experiența puterii adevărurilor spirituale din Cartea lui Mormon, a spus dânsul, „poate recunoaște că acest [manuscris] este ceva special”.

Și, pentru cei care nu-i acceptă textul ca fiind scriptură, domnul Skousen a spus că este important ca cel puțin să-i acorde lui Joseph meritul pentru volumul său profund revelator.

„Cartea lui Mormon este, de departe, cea mai mare revelație oferită lui Joseph Smith”, a spus domnul Skousen. „Doctrină și legăminte nu este o singură carte – reprezintă toate aceste revelații separate puse laolaltă… Nici măcar Biblia nu se compară cu ea. Nici Biblia nu este o singură lucrare… Cartea lui Mormon este această mare, mare revelație… Este o lucrare uimitoare.”