Conferința Ramurii Iași, 2019

Conferința anuală a Ramurii Iași a avut loc în data de 13 ianuarie 2019 în casa de întruniri a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Iași. Au fost prezente aproximativ 40 de persoane, printre cei prezenți numărându-se președintele Kyle B. Hettinger, președinte al Misiunii Ungaria-România, și soția sa, sora Barbara Hettinger, președintele Radu Stoica, președinte al Districtului Iași, România, și președintele Răzvan Pârnău, al doilea consilier în președinția districtului.

Conferința a fost condusă de președintele de ramură, președintele Nicolae Jigolea, și a fost prezidată de președintele Hettinger. Cuvântările din cadrul conferinței i-au edificat pe cei prezenți. Președintele Jigolea a împărtășit experiențe personale care au ilustrat puterea rugăciunii și importanța comunicării cu Dumnezeu. Dânsul a spus că relația noastră cu Tatăl Ceresc este esențială în progresul nostru iar abilitatea noastră de a primi răspunsuri este influențată de demnitatea personală și de supunerea față de principiile Evangheliei.

Președintele Stoica a încurajat membrii să-l urmeze pe profet - să caute sfaturile și îndemnurile președintelui Russell M. Nelson, depunând mărturie că dânsul este, într-adevăr, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu pe pământ și că „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi prorocii” (Amos 3:7).

Sora Hettinger a evidențiat semnificația și importanța rânduielii împărtășaniei, amintindu-ne de îndemnul președintelui Nelson de a rămâne pe cărarea legământului.

Consiliul de ramură, Iași 2019
Consiliul Ramurii Iași

Președintele Hettinger a încheiat conferința de ramură relatând experiența pe care Nefi a avut-o când a recuperat plăcile din Ierusalim și subliniind invitația pe care acesta i-a făcut-o lui Zoram și anume să vină cu el și cu familia sa în pustiu. Aceasta a fost o analogie pentru a înțelege că pustiul poate semnifica viața noastră plină de experiențe diverse și că trebuie să-i invităm pe prietenii noștri să ia parte la această călătorie prin viață, bazându-se pe Evanghelia lui Isus Hristos.

După conferință, în cadrul cvorumului vârstnicilor și al Societății de Alinare, lecția a fost bazată pe cuvântarea vârstnicului Quentin L. Cook din cadrul Conferinței Generale din octombrie 2018 – „Convertirea puternică și trainică la Tatăl Ceresc și la Domnul Isus Hristos”. Conducătorii locali s-au adunat, apoi, în cadrul consiliului de ramură pentru ca, împreună, să identifice ocazii de slujire și, într-un efort unit, să facă lucrarea Domnului.

Aceasta a fost prima conferință de ramură din Districtul Iași, din acest an. A fost o întâlnire în care Spiritul Domnului a fost prezent din abundență.