Cum ne putem folosi de rugăciune pentru a comunica cu Dumnezeu    

Ce cred mormonii despre numeroasele binecuvântări ale rugăciunii

boy praying to god
Mormonii, numiți și sfinți din zilele din urmă, știu că ne putem ruga lui Dumnezeu oricând și oriunde. Mormonii cred că Dumnezeu ne aude și ne răspunde la rugăciuni astăzi.

Ce ne învață religia mormonă despre rugăciune?

Mormonii, cunscuți și ca membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cred că rugăciunea reprezintă o comunicare dintre noi și Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Tatăl Ceresc dorește ca noi să ne rugăm Lui în fiecare zi, atât individual, cât și împreună cu membrii familiei noastre. Mormonii cred că Dumnezeu dorește ca noi „să ne rugăm Lui și nimănui altcuiva” („Prayer”, Gospel Topics, topics.lds.org). Religia mormonă ne învață, precum Biblia, că, atunci când Isus Hristos a fost pe pământ, El a explicat faptul că noi trebuie să ne rugăm Tatălui Ceresc în numele lui Isus (vezi Ioan 16:23). Pentru mormoni, rugăciunea este atât o poruncă de la Dumnezeu, cât și o ocazie de a comunica în mod personal cu El.

Cum trebuie să mă rog?

Pentru a ne arăta respectul și dragostea față de Dumnezeu atunci când ne rugăm, noi îngenunchem, ne plecăm capul și ne închidem ochii. Mormonii cred că, atunci când ne rugăm, trebuie să fim conștienți că vorbim cu Tatăl nostru din Cer și să folosim un limbaj plin de dragoste și respectuos.

Religia mormonă ne învață că există putere în faptul de a ne ruga cu glas tare și că scripturile ne încurajează să ne rugăm în mod frecvent în particular pentru a putea să ne exprimăm adevăratele sentimente lui Dumnezeu (vezi Matei 6:6-7; Alma 34:17-27). Totuși, ne putem ruga lui Dumnezeu oricând și oriunde. Crezurile mormonilor includ învățătura că și un gând poate fi o rugăciune dacă este îndreptat către Dumnezeu (vezi Ghid pentru scripturi, „Rugăciune”, scriptures.lds.org).

Mormonii cred că, atunci când ne rugăm, trebuie să ne exprimăm recunoștința față de Tatăl Ceresc pentru numeroasele binecuvântări primite. Un conducător mormon a spus: „Cele mai semnificative și spirituale rugăciuni din viața mea au conținut multe exprimări de mulțumire și puține cereri sau chiar au fost lipsite de cereri” (David A. Bednar, „Rugați-vă tot timpul”, Ensign sau Liahona, nov. 2008, p. 43). Crezurile mormonilor includ învățătura că tot ceea ce avem vine de la Dumnezeu și că, în timpul celor mai dificile încercări, noi tot putem să Îi mulțumim Lui pentru binecuvântările noastre.

Religia mormonă ne învață că Tatăl Ceresc dorește ca noi să-I cerem lucruri de care avem nevoie când ne rugăm. Isus Hristos ne-a învățat: „Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci orișicine cere, capătă; cine caută, găsește; și celui ce bate, i se va deschide” (Matei 7:7-8). Mormonii cred că, atunci când ne rugăm, putem să Îi cerem Tatălui Ceresc să ne ajute cu nevoile noastre fizice, emoționale și spirituale și cu orice alte nevoi avem. De asemenea, mormonii cred că, fiind Tatăl nostru iubitor, Dumnezeu dorește să ne ajute și ne va oferi fiecare binecuvântare potrivită nouă. Totuși, atunci când îi cerem binecuvântări Tatălui Ceresc, trebuie să ne rugăm ca să se facă voia Sa și să facem tot ce ne stă în putință pentru a fi demni să primim binecuvântările pe care le cerem.

Ce binecuvântări primim datorită rugăciunii?

Mormonii cred că rugăciunea ne aduce multe binecuvântări. Religia mormonă ne învață că, atunci când ne rugăm, putem simți dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Noi simțim recunoștință pe măsură ce medităm la numeroasele binecuvântări pe care le avem deja în viața noastră. Noi simțim mai multă fericire și pace pe măsură ce ne străduim să ne aliniem voința cu cea a lui Dumnezeu în viața noastră. Noi suntem binecuvântați cu o răbdare și o credință mai mari. Noi putem simți influența Spiritului Sfânt îndrumându-ne și ajutându-ne. Atunci când ne rugăm, Dumnezeu deschide ferestrele cerului și ne oferă binecuvântări pe care El era deja dispus să ni le ofere și pe care trebuia doar să le cerem pentru a le primi. De asemenea, noi putem ajuta la binecuvântarea vieții altora pe măsură ce Îi cerem lui Dumnezeu în mod sincer să aibă grijă de bunăstarea lor.

Cum poți afla despre planul lui Dumnezeu pentru tine?

Pentru a afla mai multe despre religia mormonă și despre ceea ce cred mormonii despre rugăciune, vizitează mormon.org