Cum să-ți întărești căsătoria prin credință în Isus Hristos

Temelia pentru o căsătorie mai puternică și eternă

Cum să-ți întărești căsătoria prin credință în Isus Hristos
Cuplu pe o bancă. Mormonii cred că, atunci când un bărbat și o femeie se căsătoresc, se întemeiază o nouă familie. Relațiile de familie mormone sunt întărite prin devotamentul față de Isus Hristos.

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cunoscuți și sub numele de mormoni, cred că familia și căsătoria sunt la fel de importante acum ca și în trecut! „Familia: o declarație oficială către lume”, un document oficial al Bisericii, ne învață: „Căsătoria dintre un bărbat și o femeie [este] rânduită de Dumnezeu, familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui” (Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 129). Familiile de mormoni cred că relația de căsătorie nu este doar un contract legal temporar, ci o poruncă de la Dumnezeu și un legământ sacru” (vezi Bruce C. Hafen, „Covenant Marriage”, Ensign, nov. 1996, p. 26-28). Un legământ este o promisiune între noi și Dumnezeu. Când un cuplu mormon este căsătorit, soțul și soția îi promit lui Dumnezeu că se vor iubi și vor avea grijă unul de altul, iar Dumnezeu promite că acea căsătorie poate dura pentru eternitate. Un conducător al Bisericii a explicat: „Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi; calitatea căsniciilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui” (L. Whitney Clayton, „Căsătoria: Privește și învață”, Ensign sau Liahona, 2013, p. 85).

Ce cred mormonii despre căsătorie și familie

Mormonii cred că binecuvântările supreme ale dragostei și fericirii se obțin prin relațiile de legământ ale căsătoriei și familiei. Doctrina mormonă ne învață că bărbații și femeile au caractere unice și complementare, așadar bărbații și femeile sunt meniți să se ajute unii pe alții și să progreseze împreună (vezi „Familia: o declarație oficială către lume”, p. 129).

Mormonii cred că familia și căsătoria au fost o parte importantă a planului lui Dumnezeu încă de la crearea pământului, când Adam a fost pus în Grădina Edenului. Dumnezeu a spus că „nu este bine ca omul să fie singur” (Genesa 2:18), iar Eva a devenit soția lui Adam. Făcând referire la Adam și Eva, David A. Bednar, un conducător mormon, ne-a învățat că „a fost nevoie de combinația unică a capacităților spirituale, mintale și emoționale ale bărbatului și ale femeii pentru a implementa planul fericirii [întocmit de Dumnezeu]. Singuri, nici bărbatul și nici femeia nu puteau îndeplini scopul creării lor” (David A. Bednar, „Marriage is Essential to His Eternal Plan”, Liahona, iunie 2006, p. 51).

Deși căsnicia și viața de familie pot prezenta provocări unice, mormonii cred că o familie cu o femeie și un bărbat căsătoriți oferă cadrul ideal pentru nașterea și creșterea copiilor. Mai presus de toate, mormonii cred că faptul de a-L pune în centrul relațiilor de căsătorie și familie pe Isus Hristos ne poate ajuta să ne apropiem mai mult de El și de membrii familiei noastre și ne poate ajuta să avem parte de bucuria de care nu putem avea parte în niciun alt fel.

De ce este Isus Hristos exemplul nostru perfect

Mormonii cred că Domnul Isus Hristos exemplifică fiecare trăsătură importantă în viața de căsătorie și de familie. Când Isus Hristos a fost pe pământ, El a fost exemplul perfect de dragoste, răbdare, umilință, bunătate și slujire altruistă – fiecare dintre acestea ajutând foarte mult la crearea unui cămin fericit!

Mormonii cred, de asemenea, că relația ideală de căsătorie Îl are în centru pe Isus Hristos. Mulți mormoni își imaginează acest fel de relație de căsătorie ca pe un triunghi, avându-L pe Isus Hristos în partea de sus și pe fiecare dintre soți la fiecare dintre cele două colțuri de la bază triunghiului. Când fiecare partener de căsătorie caută să fie mai asemănător cu Hristos, acesta se deplasează de la colțul triunghiului, pe laturile sale, în sus, spre Hristos. Pe măsură ce se apropie de Hristos, ei se apropie și unul de celălalt. Devotamentul unit față de Isus Hristos aduce soțul și soția împreună (vezi David A. Bednar, „Marriage is Essential, p. 54).

În ce fel oferă căsătoriile clădite pe relația cu Hristos un exemplu pentru copiii noștri

Când Îl punem pe Isus Hristos în centrul căsătoriilor noastre, ne învățăm copiii prin exemplul nostru. David A. Bednar a explicat: „Când tinerele fete și tinerii băieți simt respect, afecțiune, încredere și dragoste reciproce între un soț și o soție, ei se vor strădui să-și dezvolte aceleași trăsături în viața lor. Copiii noștri… vor învăța cel mai mult din ceea ce facem și cine suntem – chiar dacă își amintesc foarte puțin din ceea ce spunem” („Marriage Is Essential”, p. 54). Mormonii cred că, așa cum Isus Hristos este exemplul nostru perfect, putem fi exemple bune pentru copiii noștri pe măsură ce ne străduim să facem ceea ce ar face El dacă ar fi pe pământ.

Cum poți afla mai multe despre ce cred mormoni

Pentru a afla mai multe despre familiile mormone și planul lui Dumnezeu pentru tine și familia ta, vizitează mormon.org/ron.