Mesaj din partea conducerii zonei      

Darurile lui Hristos pentru noi      

Magii căutându-L pe Hristos
Vârstnicul K. Roy Tunnicliffe
Vârstnicul K. Roy Tunnicliffe Autoritate a zonei-Cei Șaptezeci

În cursul lunii decembrie, în școli și grădinițe și în cadrul serviciilor religioase, copiii se îmbracă în halate de baie și prosoape pentru a pune în scenă nașterea Domnului.  Povestea lor se încheie, de obicei, când magii Îl găsesc pe pruncul Isus și Îi prezintă darurile lor: aur, tămâie și smirnă.

Ce daruri interesante!  În timp ce unii cred că aceste daruri sunt de natură practică, este mai probabil ca acestea să fi fost oferite din motive simbolice.

Aceste trei daruri oferite lui Isus nu sunt numai prevestiri ale vieții Sale,[i] ci și ale darurilor pe care Salvatorul nostru avea să ni le dea nouă, prin misiunea Sa și sacrificiul Său ispășitor.

Aurul era darul tipic care se oferea regilor,[ii] deoarece simboliza regalitatea și monarhia[iii].

Aurul ne amintește, de asemenea, modul în care Isus Hristos a oferit o cale prin care să putem fi exaltați.  Toți cei care Îl urmează pe Isus Hristos în calitate de ucenici care au făcut un legământ și îndură până la sfârșit vor primi o „cunună a neprihănirii”[iv].  Acești adevărați ucenici ai lui Hristos sunt „o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt”[v]. Cu adevărat, datorită lui Isus Hristos, vom putea, într-o zi, „moșteni tronuri, împărății, principate și puteri, stăpâniri, toate înălțimile și adâncurile”[vi].  Aurul ne aduce aminte de sceptrul tuturor darurilor – exaltarea – disponibilă nouă numai prin Isus Hristos, Împăratul împăraţilor.[vii]

Tămâia provine dintr-o rășină dulce de copac și a fost folosită în rânduieli ale preoţiei, arderi de tot și în uleiul folosit la ungerea preoților.[viii]  Tămâia arată spre Isus ca Mare Preot,[ix] dar ne aduce aminte și că El este Mielul lui Dumnezeu[x] – „jertfa mare și finală... da, o jertfă nesfârșită și veșnică”[xi].

Tămâia ne amintește de darul dragostei pe care ni l-a dat Salvatorul – o dragoste suficient de puternică încât Isus să-și dea viața.  „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi”[xii].

În Noul Testament, smirna este asociată, de obicei, cu îmbălsămarea și înmormântarea datorită calităților sale de conservare.[xiii] Utilizările medicinale ale smirnei pot simboliza rolul de Mare Vindecător al lui Hristos, iar utilizarea acesteia la înmormântări poate simboliza „cupa amară” pe care urma să o bea când avea să sufere pentru păcatele noatre.[xiv]

Smirna ne ajută, de asemenea, să ne amintim că Isus Hristos „[a rupt] legăturile morții”.[xv] Isus ne-a dat darul învierii.  El a murit în mod voluntar și a înviat, ca noi să putem face la fel.  Oasele uscate ale celor morți pe care le-a văzut Ezechiel se vor întoarce, într-o zi, ca suflete vii.[xvi]

Având în vedere caracterul altruist și plin de bunătate al Salvatorului nostru, nu ar trebui să fie o surpriză pentru noi faptul că aceste daruri pe care Isus le-a primit când era bebeluș au fost consacrate pentru binele nostru, înapoiate nouă, și sunt simboluri care ne amintesc unele dintre cele mai prețioase daruri pe care Salvatorul le oferă omenirii.

În secțiunea 88 din Doctrină și legăminte, suntem sfătuiți:


„Pentru că, la ce îi servește unui om dacă i se acordă un dar, și el nu primește darul?“ Iată, el nu se bucură de ceea ce i se dă lui, nici de acela care îi dă darul” .17


Poate că unul dintre cele mai mari daruri pe care le putem oferi Salvatorului nostru în această perioadă a Crăciunului este să ne amintim de darurile Lui, să le prețuim și să le primim cu adevărat.

După aceea, putem să le facem cunoscute altora.

Mărturisesc că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, marele Emanuel, Cel care oferă toate darurile bune.

 


[1] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, decembrie 2011

[2] 1 Împăraţi 9:14, 28

[3] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, decembrie 2011

[4] D&L 29:13 (subliniere adăugată)

[5] 1 Petru 2:9 (subliniere adăugată)

[6] D&L 132:19 (subliniere adăugată)

[7] 1 Timotei 6:15

[8] New Era, Thoughtful Gifts, Rebekah Atkin, decembrie 2011

[9] Evrei 4:14-15

[10] 1 Nefi 10:10

[11] Alma 34:10-15

[12] Ioan 15:13

[13] Ioan 19:39-40

[14] D&C 19:18-19

[15] Mosia 15:8-9

[16] D&L 138:43

[17] D&L 88:33