Mesaj din partea conducătorilor zonei

Evanghelia este pentru întreaga omenire

Există un alt adevăr divin și consecvent, acela că Hristos, fratele și Salvatorul nostru, a ispășit pentru păcatele întregii omeniri, pentru fiecare persoană, indiferent de țara ei de origine, rasă sau crez

Christ at the Well
Vârstnicul Mark A. Dundon, Marea Britanie
Vârstnicul Mark A. Dundon, Marea Britanie autoritate a zonei-Cei Șaptezeci din Zona Nord, Europa

Cu 195 de țări de pe 7 continente, peste 7.000 de limbi diferite și o populație de 7,9 miliarde de locuitori, trăim într-o lume minunat de bogată și diversă. Există nenumărate tradiții și culturi la fiecare nivel, în fiecare națiune și chiar în fiecare familie în parte. Este, într-adevăr, un miracol. Suntem bogați în diversitate și este minunat!

Normele sociale se îndepărtează din ce în ce mai mult de principiile fundamentale ale Evangheliei lui Isus Hristos, cunoscute și înțelese prin restaurarea lor în aceste zile din urmă.  Dar, în pofida acestui lucru, există întotdeauna un adevăr constant, care persistă, este de neclintit, și, fie că acest lucru este sau nu înțeles sau admis ca atare, el nu se va schimba niciodată. Și anume, fiecare bărbat, femeie și copil care a trăit, trăiește și va trăi pe acest pământ glorios și divers este un copil al lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Noi suntem aici, pe acest pământ, pentru a trăi viața muritoare cu un scop divin, căci „Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut” (Genesa 1:26-27). Și noi trebuie să devenim ca Dumnezeu Însuși: „Eu am zis: «Sunteți dumnezei, toți sunteți fii ai Celui Preaînalt»” (Psalmul 82:6). 

Adam & Eve

În proclamația despre familie citim, de asemenea: „Toate ființele umane – bărbați și femei – sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai unor Părinți Cerești și, datorită acestui lucru, fiecare are o natură și un destin divin”. Ce poziție privilegiată avem deoarece știm și înțelegem acest adevăr fundamental. Sunt recunoscător pentru acesta. Nu îl iau de-a gata. Când eram tânăr băiat, datorită experiențelor trăite în viață la acea vreme, am avut întrebări despre natura lui Dumnezeu, cine era El, cum arăta El. Vizitam bisericile locale și adresam predicatorilor aceste întrebări. Adresam întrebări legate de scopul vieții și de ce eram aici dacă aveam să suferim durere și tristețe. Nu am putut primi un răspuns satisfăcător care să mi se pară corect.

Atonement

Există un alt adevăr divin și consecvent, acela că Hristos, fratele și Salvatorul nostru, a ispășit pentru păcatele întregii omeniri, pentru fiecare persoană, indiferent de țara ei de origine, rasă sau crez. Învierea și nemurirea sunt un dar necondiționat oferit tuturor copiilor lui Dumnezeu. Totuși, există un preț de plătit pentru a folosi puterea divină a ispășirii, pentru a ne pocăi cu adevărat și a fi eliberați de povara păcatului. Salvatorul Însuși a explicat aceasta la sosirea sa pe meleagurile americane: „Și voi nu trebuie să mai oferiți pentru Mine vărsare de sânge; da, jertfele și darurile voastre arse trebuie să înceteze, căci Eu nu voi mai primi niciun fel de jertfe și de daruri arse. Și voi va trebui să-Mi oferiți Mie ca jertfă o inimă frântă și un spirit smerit. Și oricine va veni către Mine cu inima frântă și cu spiritul smerit, pe acela îl voi boteza Eu cu foc și cu Duhul Sfânt” (3 Nefi 9:19-20). Continuând cuvântarea sa, Alma confirmă: „De aceea, oricine se pocăiește și nu își împietrește inima, acela va avea parte de milă prin Singurul Meu Fiu Născut pentru iertarea păcatelor sale; și aceștia vor intra în odihna Mea” (Alma 12:34). Și, când ne gândim cu milă la cei care nu au ocazia de a fi învățați, de a înțelege și de a avea o mărturie despre Hristos, noi știm din învățăturile lui Iacov următoarele: „Căci ispășirea satisface cerințele dreptății Lui asupra tuturor celor cărora nu li s-a dat legea, ca să fie eliberați… și ei sunt readuși la Dumnezeul care le-a dat suflare, care este Cel Sfânt al lui Israel” (2 Nefi 9:26).

O, cât de frumos este acest dar pentru întreaga omenire! Sunt recunoscător pentru el, pentru că simt cu regularitate bucuria cuiva care este iertat de păcat și, în mod egal, bucuria unei persoane care a fost vindecată.

Vă voi lăsa cu un memento al invitației adresată fiecăruia dintre noi chiar de Salvatorul Însuși: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară” (Matei 11:28-30).