Fără ei noi nu putem ajunge la desăvârşire

Mesaj din partea conducerii zonei


Elder Homer
David P. Homer, Elveţia Autoritate a Zonei Cei Şaptezeci

În ultimele luni ale vieţii sale, profetul Joseph Smith a reflectat deseori la importanţa rânduielilor înfăptuite pentru şi în folosul celor decedaţi.[1] De fapt, el a considerat că munca pentru strămoşii noştri este atât de importantă încât ne-a învăţat: „Salvarea lor este necesară şi esenţială pentru salvarea noastră… fără noi ei nu pot ajunge la desăvârşire – şi nici noi fără morţii noştri nu putem ajunge la desăvârşire”.[2]

Este uşor de văzut cum munca înfăptuită pentru strămoşii noştri le permite să ajungă la desăvârşire, deoarece, fără noi, ei nu ar putea primi rânduielile necesare pentru salvarea lor. Ce poate fi mai greu de înţeles este: cum ne pot ajuta „morţii noştri” să devenim desăvârşiţi? În timp ce această referinţă poate fi un concept general care indică morţii tuturor celor care trăiesc, ea poate avea, de asemenea, un sens mai personal încurajându-ne pe fiecare dintre noi să găsim „morţii noştri [personali]”, deoarece acest lucru ne va ajuta să progresăm.

Găsirea strămoşilor aduce în viaţa noastră spiritul lui Ilie, care ne purifică şi ne întăreşte. Ştiu acest lucru din propria experienţă. Genealogia extinsă, făcută de membrii familiei mele, face ca găsirea strămoşilor, pentru care rânduielile din templu pot fi înfăptuite, să fie o adevărată provocare. Recent, un prieten care este expert în istoria familiei, m-a ajutat să găsesc o strămoaşă pe care nu o găsisem în trecut. Este greu pentru mine să descriu ce am simţit în acea zi. În timp ce pregăteam numele ei pentru templu am fost copleşit. Era ca şi cum ea aştepta de foarte mult timp. Am simţit influenţa purificatoare a Spiritului. Precum inimile acelora care l-au ascultat pe regele Beniamin, inima mea părea să se schimbe.[3] Mi-am dorit să fiu o persoană mai bună. Am vrut să fiu credincios şi, astfel, într-o zi, să o pot vedea şi să-i pot mulţumi pentru că mi-a influenţat viaţa.

De asemenea, găsirea strămoşilor noştri ne întăreşte, deoarece, pe măsură ce le cercetăm vieţile, găsim lecţii care se aplică în vieţile noastre. În iarna anului 1847, Russell King Homer se afla printre sfinţii încercaţi de greutăţi din Winter Quarters, care se pregăteau să călătorească alături de Brigham Young spre Utah, la sfârşitul acelui an. Cu trei zile înainte de plecarea grupului, vârstnicul Heber C. Kimball, un membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a vorbit cu Russel şi i-a cerut să facă un sacrificiu. Russell trebuia să rămână în urmă şi a fost rugat să-şi doneze căruţa, vitele şi proviziile pentru ca alţii să poată merge în locul lui.[4]

Trebuie să fi fost dificil pentru Russel să-i vadă pe alţii luându-i lucrurile şi plecând. Cu toate acestea, decât să se împotrivească sau să se plângă de situaţia în care se afla, el, pur şi simplu, a mers înainte având încredere că totul va fi bine. În decursul următorilor câţiva ani, el a ajutat mii de sfinţi să facă ultimele pregătiri şi să traverseze câmpiile spre Utah. În cele din urmă, în anul 1859, el a făcut călătoria finală, conducând o companie de cărucioare spre vest, unde s-a stabilit cu familia sa şi a trăit tot restul zilelor sale.[5]

Atunci când viaţa îmi aduce dezamăgiri sau îmi cere să fac ceva ce este greu, îmi amintesc de stră-stră-bunicul meu, Russel King. Decât să mă împotrivesc sau să mă plâng din pricina încercărilor care vin în calea mea, pot merge înainte, la fel cum a făcut şi el, şi să am încredere că totul va fi bine. Într-un mod foarte real, experienţele şi lecţiile vieţii sale mă pot ajuta să-mi îmbunătăţesc viaţa.

Nu este de mirare că profetul Joseph a reflectat deseori la această doctrină fundamentală. Găsirea „morţilor noştri” este esenţială pentru salvarea noastră, deoarece aduce Spiritul în inimile noastre şi ne învaţă lecţii care ne îmbunătăţesc viața. Doctrina este foarte importantă pentru noi, deoarece „fără noi ei nu pot ajunge la desăvârşire – şi nici noi fără morţii noştri nu putem ajunge la desăvârşire”.[1] Doctrină şi legăminte 128:1

[2] Doctrină şi legăminte 128:15

[3] Vezi Mosia 5:2

[4] History of Russel King Homer, de William E. Homer, 2015, pagina 61

[5] Vezi lds.org, Mormon Pioneer Overland Travel