Mesaj din partea conducătorilor zonei

Împreună pe cărarea uceniciei

Putem face din ziua de sabat o desfătare slujind altora, mai ales celor care nu se simt bine sau care sunt singuri sau la nevoie.

Vârstnicul Thomas Hänni, Spania
Vârstnicul Thomas Hänni, Spania Autoritate a zonei-Cei Șaptezeci

Dragi prieteni,

Ce bucurie este să pășesc alături de dumneavoastră și de Domnul, împreună pe cărarea uceniciei.

Când Isus i-a vizitat pe nefiți, El a rostit un discurs asemănător Cuvântării de pe munte, subliniind că lucrurile din vechime, care erau sub lege, au fost împlinite prin El [1]. . Declarația Domnului făcută în urmă cu mai bine de 2.000 de ani că lucrurile vechi sunt terminate și toate lucrurile au devenit noi [2] continuă să fie valabilă și astăzi. S-a dat o „lege” mai înaltă, a fost predat un mod de viață mai sfânt.

Când Isus a fost pe pământ, El a propovăduit ușurând poverile și ajutându-i pe cei aflați la nevoie. Unii pot crede că libertatea de a alege și posibilitățile ne sunt limitate de crezurile noastre, dar cu toții am văzut că adevărul și doctrina pure date de Domnul ne fac liberi și ne oferă îndrumare divină, alinare și siguranță într-o lume agitată.

Învățăturile lui Isus erau diferite de cele ale fariseilor, mai ales privind modul în care trebuie cinstită ziua de sabat. Fariseii au încercat să pară neprihăniți, dar motivele lor erau impure. Isus a propovăduit că a face bine și a-i ajuta pe oameni era mai important decât faptul de a urma interpretări stricte ale legii. El a folosit miracolele de vindecare ca pe o ocazie de a propovădui despre adevăratul înțeles al sabatului și importanța compasiunii și dragostei.

Când Isus a spus că „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat” [3], El a vrut să spună că ziua de sabat este un dar prețios de la Dumnezeu, oferindu-ne o pauză de la încercările vieții de zi cu zi și o șansă de a ne întări fizic și spiritual. Sabatul nu este o zi în care să se desfășoare activități zilnice obișnuite, ci oferă o ocazie suplimentară pentru odihnă și consolare, revelație personală prin ascultarea și învățarea cuvântului Său și șansa de a face bine și de a-i înălța spiritual pe alții.

Accentuarea regulilor stricte și oarbe bazate pe tradiții și structuri în detrimentul principiilor divine eterne și adevărate exclude scopul Său divin de a ne ajuta să progresăm. Când ne concentrăm viața asupra Domnului, jugul Său devine ușor și povara Sa devine ușoară.[4] Dumnezeu ne dă porunci, inclusiv cea de a cinsti sabatul, nu pentru a ne oprima, ci pentru a ne binecuvânta. Calea către Tatăl Ceresc este strâmtă și îngustă, dar Domnul a venit să anunțe că nu trebuie să mergem singuri pe ea. Invitația Sa, adresată nouă, tuturor, care ne simțim „împovărați”[5] , este să stăm alături de El, să ne legăm cu bucurie de El și să-L lăsăm să poarte poverile noastre alături de noi. În ebraică, cuvântul sabat înseamnă „odihnă”. Da, promisiunea Sa este „veți găsi odihnă pentru sufletele voastre”[6]

p2

Încă facem liste cu lucruri pe care să le facem sau pe care să nu le facem în ziua de sabat? Sau ne-am schimbat în și cu Hristos și ne schițăm cu ajutorul Tatălui Ceresc propriul plan despre cum petrecem timpul înaintea zilei de sabat, în timpul ei și după aceasta?

Putem face din ziua de sabat o desfătare slujind altora, mai ales celor care nu se simt bine sau care sunt singuri sau la nevoie. Ajutându-i să se simtă bine, vă veți simțiți și dumneavoastră bine.[7]

Să ne conectăm tot timpul cu Tatăl Ceresc, dar, mai ales în ziua de sabat, atât în interiorul, cât și în afara clădirii Bisericii, în căminele noastre și în căminele prietenilor și familiilor noastre.

Sunt recunoscător pentru ocazia de a merge alături de dumneavoastră și de Domnul pe calea uceniciei. Mă simt binecuvântat avându-L pe Domnul și pe dumneavoastră în calitate de frați și surori și prieteni ai mei. Sunt recunoscător pentru ziua de sabat din viața mea și a familiei mele. Ne ajută să ne conectăm din nou din punct de vedere spiritual și să petrecem timp împreună care ne întărește dragostea și legăturile.

Aș dori să vă invit să vă gândiți la propriile moduri de a afla în mod individual cum să faceți ca ziua de sabat să fie o desfătare. Avem nevoie de ajutorul și de zâmbetul dumneavoastră plin de dragoste în cadrul adunărilor noastre de duminica din capelele noastre. Nu putem merge singuri pe cărare. Fie ca noi să continuăm să învățăm și să punem în practică învățăturile Sale în viața noastră și să ne străduim să cinstim ziua de sabat ca pe un dar sacru de la Dumnezeu. Fie ca noi să împărtășim acest dar altora.


1. 3 Nefi 12:46

2. 3 Nefi 12:47

3. Marcu 2:27

4. Matei 11:30

5. Matei 11:28

6. Matei 11:29

7. Russel M. Nelson, „Ziua de sabat este o desfătare”, Conferința Generală, aprilie 2015