Completare – Instrucțiuni actualizate oferite de Biserică privind noile propuneri pentru cărțile Imnuri și Cântece pentru copii

Santos cantam em todo o mundo

Răspunsuri la sondaje și noi propuneri de muzică au fost primite, din peste 40 de țări, de când Biserica a anunțat oficial, cu zece luni în urmă, că vor fi unificate și revizuite cărțile Imnuri și Cântece pentru copii. 

Revizia fiind în curs, au fost emise noi informații privind atât obiectivele strategiei de alegere a imnurilor și cântecelor, cât și prioritățile doctrinare ale propunerilor de muzică nouă. Instrucțiuni actualizate privind conținutul propunerilor și al punctelor care trebuie să fie subliniate le asigură membrilor cunoștințe suplimentare în ceea ce privește subiectele Evangheliei asupra cărora să se concentreze în timp ce pregătesc și trimit muzica înainte de termenul final de trimitere, care este 1 iulie 2019.

Ce puteți face

Sfinții din zilele din urmă din întreaga lume sunt încurajați să participe în procesul de revizuire, a spus vârstnicul Erich W. Kopischke, autoritate generală-Cei Șaptezeci și îndrumător al lucrării de revizuire. „Invităm toți membrii Bisericii Domnului care au fost binecuvântați cu daruri muzicale și poetice să împărtășească în mod liber acele daruri, după cum sunt îndrumați de Spiritul Său”, a spus dânsul.

Iată moduri în care puteți participa:

Membrii comitetului pentru revizuire

Sub îndrumarea Primei Președinții, un Comitet pentru cartea Imnuri și un Comitet pentru cartea Cântece pentru copii au fost chemate și puse deoparte pentru a recomanda revizuiri ale cărții Imnuri și ale cărții Cântece pentru copii.

„Membrii comitetelor au competențe într-o varietate de domenii, inclusiv muzică, educație, literatură, culturile lumii și doctrina Bisericii”, a spus Audrey Livingston, director de producție pentru muzica sacră și secretar al ambelor comitete.

Crearea și selectarea muzicii sacre pentru a preaslăvi este o tradiție respectată în cadrul Bisericii, a spus vârstnicul Kopischke.

„Emma Smith a fost prima persoană aleasă de Domnul în această dispensație pentru a selecta muzica sacră în vederea folosirii în cadrul Bisericii Sale restaurate. Ceea ce a fost adevărat în zilele Emmei este adevărat și astăzi: Domnul se bucură în cântecul inimii; imnurile și cântecele celor drepți sunt considerate rugăciuni adresate Lui și El a promis să răspundă acelor rugăciuni cu o binecuvântare revărsată asupra capetelor tuturor celor care le cântă. Acum, profetul Domnului i-a chemat pe alții să selecteze muzică sacră pentru aceste zile și acest timp în care noi, ca Biserică, continuăm să pregătim împărăția lui Dumnezeu pe pământ pentru a Doua Venire a Salvatorului”, a spus vârstnicul Kopischke.

Comitetele au în vedere multiple informații pentru a se asigura că recomandările lor sunt corecte, a spus Steve Schank, director muzical al Bisericii, ales să conducă ambele comitete. 

Cu toate acestea, membrii comitetelor nu hotărăsc în cele din urmă ceea ce este și ceea ce nu este inclus. 

„Obiectivul comitetelor este să facă recomandări persoanelor importante din conducerea Bisericii”, a spus Schank. „Prima Președinție și Cvorumul celor Doisprezece Apostoli decid ce este cuprins în carte, astfel că aceste comitete nu sunt organe de decizie – ele sunt organe care recomandă.”

„Noi simțim foarte puternic greutatea acestei sarcini iminente și suntem extrem de recunoscători pentru rugăciunile pe care sfinții le adresează pentru noi”, a adăugat Livingston.

Schank a fost de acord, adăugând: „Deși încercăm în mod consecvent să lucrăm cât de bine putem, ne dăm seama că să lucrăm cât de bine putem nu este suficient. Comitetele depind de îndrumarea Spiritului”.

Membrii Comitetului pentru cartea Imnuri
Membrii Comitetului pentru cartea Imnuri, de la stânga la dreapta, de la rândul din spate spre rândul din față: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter și Audrey Livingston.
Membrii Comitetului pentru cartea Cântece pentru copii
Membrii Comitetului pentru cartea Cântece pentru copii, de la stânga la dreapta, de la rândul din spate spre rândul din față: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston și Jan Pinborough.

Obiective strategice și progresul selecției

Până acum, ambele comitete au evaluat mai mult de 1.200 de piese muzicale găsite în diferite publicații care conțin muzică a Bisericii. 

„Comitetul pentru cartea Imnuri a evaluat cele 341 de imnuri selectate în cartea Imnuri în limba engleză și 209 imnuri suplimentare care se găsesc în diferite ediții ale cărții în alte limbi decât limba engleză”, a spus Livingston. „Comitetul pentru cartea Cântece pentru copii a evaluat cele 268 de cântece din cartea Cântece pentru copii în limba engleză și încă 86 de cântece care se găsesc în diferite ediții ale cărții în alte limbi decât limba engleză.”

Schank a spus că aceste comitete au în vedere următoarele cinci obiective strategice pentru a îndruma procesul de recomandare. 

Muzica sacră a Bisericii trebuie să:

  1. sporească credința în Tatăl Ceresc și Fiul Său, Isus Hristos, și să sporească preaslăvirea Lor;
  2. predea esența doctrinei Evangheliei cu putere și claritate;
  3. invite la a cânta cu bucurie acasă și la biserică;
  4. aline pe cei împovărați și să inspire membrii să îndure cu credință;
  5. unifice membrii din întreaga Biserică.

„Comitetele vor continua să aibă aceleași obiective când au în vedere muzică suplimentară, inclusiv imnuri îndrăgite din alte tradiții creștine și imnuri trimise de curând”, a spus Schank.

Ce tipuri de revizuiri recomandă comitetele?

Pe lângă faptul de a avea în vedere ce cântece să includă, ambele comitete recomandă, de asemenea, adaptări textuale și muzicale. În mod caracteristic, aceste schimbări sunt recomandate pentru a ajuta ca imnurile sau cântecele să corespundă mai bine obiectivelor subliniate mai sus.

„În majoritatea cazurilor, redactările recomandate sunt mici îmbunătățiri, cum ar fi schimbarea unui cuvânt sau a unei expresii pentru a face limbajul mai sensibil din punct de vedere cultural sau mai corect din punct de vedere doctrinar, sau de a coborî tonalitatea muzicii pentru a putea fi cântată mai ușor”, a spus Livingston.

Astfel de schimbări reprezintă o practică editorială obișnuită, pe care au urmat-o revizuirile anterioare ale cărții de imnuri, a adăugat Schank. 

„De exemplu, cartea de imnuri din anul 1985 a inclus 244 de imnuri cu redactări muzicale și 75 de imnuri cu redactări textuale”, a spus dânsul. „De fapt, doar 18 imnuri din cartea de imnuri din anul 1985 au fost păstrate din ediția anterioară fără nici un fel de modificări.”

Recomandări primite din partea membrilor

Biserica a lansat o invitație fără precedent sfinților din zilele din urmă din lumea întreagă, să participe la revizuiri printr-un sondaj online, oferind sugestii privind noile colecții, a spus Schank. 

Până în prezent, cea mai sugerată selecție a fost „Come, Thou Fount of Every Blessing”. Schank a observat că acest imn a fost publicat în edițiile anterioare ale cărții de imnuri a Bisericii, dar a fost exclus din ediția în limba engleză a revizuirii din anul 1985, datorită nefolosirii. Dânsul a apus că aranjamentul din anul 1993 al lui Mack Wilberg „a dat un suflu nou” imnului și l-a făcut foarte popular. 

Pe lângă aceasta, mulți dintre cei care au răspuns la sondaj au recomandat să împrumutăm cântece și imnuri din alte tradiții creștine, cum ar fi „Amazing Grace”, care nu a fost niciodată publicat de Biserică. 

Alte sugestii includ muzică bine cunoscută a Bisericii care nu a fost niciodată înainte inclusă în cartea de imnuri sau cartea de cântece pentru copii, cum ar fi „If the Savior Stood Beside Me”.

Indiferent ce schimbări se vor face în muzica Bisericii în următorii ani, Schank și Livingston sunt de acord că scopul muzicii Bisericii va rămâne același: să-i inspire pe toți care o ascultă să continue pe cărarea legămintelor Salvatorului.


„Muzica sacră va întări familiile și persoanele printr-o abordare concentrată asupra căminului și susținută de Biserică, de a preda doctrina, a întări credința și a încuraja o mai mare preaslăvire personală”, a spus Livingston.