Luaţi seama la cuvântul slujitorilor Domnului

Luaţi seama la cuvântul slujitorilor Domnului

Mesaj din partea conducerii zonei

BOOM-Hans_180x225.jpg

Vârstnicul Hans T. Boom, Olanda
autoritate a zonei-Cei Şaptezeci


În drumul meu spre o conferinţă de district, mă bucuram de peisaj privind prin hubloul avionului. Vedeam lumea altfel decât atunci când eram la sol. Acest lucru îmi aminteşte de marile binecuvântări pe care le-am primit deoarece trăiesc într-o perioadă în care avem profeţi în viaţă pe pământ. 

Uneori este dificil să văd încotro mă îndrept când mă aflu la sol, dar Domnul a pregătit o cale pentru a ne ajuta şi îndruma prin viaţă deoarece El are o perspectivă mai bună.

Perioada în care trăim aduce cu sine unul dintre multele glasuri pe care le auzim din toate direcţiile. Niciodată nu am primit atât de multe informaţii într-o zi ca până acum. Ce trebuie să facem cu toate aceste informaţii şi cum putem descoperi ce este cu adevărat de valoare pentru noi?

În tot acest tumult există întotdeauna mâna neclintită a Domnului, care vorbeşte prin slujitorii Săi, conducându-ne cu dragoste şi bunătate, căci El a spus:

„Binecuvântaţi sunteţi voi dacă veţi da ascultare cuvintelor acestor doisprezece pe care Eu i-am ales dintre voi ca să vă slujească vouă şi să fie slujitorii voştri” (3 Nefi 12:1).

Aceasta este una dintre minunatele binecuvântări ale restaurării. Când sunt studiate şi puse în practică, cuvintele lor vor deveni liahona noastră, ghidându-ne spre locul în care trebuie să ajungem şi spre lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a trăi vieţi fericite şi lipsite de pericol.

Unul dintre mesajele pe care le-am primit în această perioadă are de a face cu grija faţă de alţii şi invitarea unui prieten la biserică. Vom avea o mare bucurie datorită acestui lucru!

Un altul este bizuirea pe forţele proprii, devenind astfel mai asemănători Tatălui Ceresc. Legea postului şi a păstrării zilei de sabat sfinte, împreună cu rugăciunea, ne ajută în procesul de a ne bizui mai mult pe forţele proprii. Vom primi binecuvântări abundente cum ar fi: 

  • plenitudinea pământului va fi a noastră; 
  • atunci când îl vom chema pe Domnul, El ne va răspunde; 
  • vom avea parte de creşterea tăriei spirituale; 
  • vom avea parte de bunăstare temporală; 
  • vom simţi o mai mare compasiune faţă de alţii;
  • vom avea o dorinţă mai mare de a sluji. 

    (D&L 59:9-20, Isaia 58:6-11, Helaman 3:35)

Invitaţia de a ne găsi strămoşii şi de a face munca în templu pentru ei aduce cu sine mari binecuvântări.

găsi strămoşii

Vârstnicul David A. Bednar ne-a promis: „Îi invit pe tinerii Bisericii să înveţe şi să trăiască experienţa oferită de spiritul lui Ilie… Vă promit că veţi fi protejaţi împotriva influenţei tot mai intense a duşmanului. Pe măsură ce participaţi la această lucrare sfântă şi o îndrăgiţi, veţi fi protejaţi în tinereţea voastră şi pe tot parcursul vieţii voastre” (The Book, Vârstnicul Allan Packer, oct. 2014).

Stabilirea de ţeluri personale în toate aceste trei aspecte şi munca necesară pentru a le putea îndeplini va avea ca rezultat ceva minunat.

Luând seama la cuvintele slujitorilor Domnului vom avea întotdeauna parte de binecuvântări de fericire şi siguranţă.

De două ori pe an, sărbătorim o perioadă specială, în aprilie şi octombrie, când primim instrucţiuni de la slujitorii Domnului în timpul conferinţei generale. Aceste mesaje ne sunt foarte benefice şi ne ajută să rămânem puternici şi credincioşi.

Pe parcursul vieţii, am învăţat să mă rog pentru profetul nostru şi consilierii săi şi pentru autorităţile generale şi conducătorii locali din Biserică. Rugându-ne pentru ei, îi întărim, iar noi vom fi mai deschişi pentru mesajele lor inspirate.

Depun mărturie că, atunci când facem aceste lucruri, vom fi binecuvântaţi şi vom putea să batem din palme de bucurie cum au făcut-o oamenii care se aflau lângă apele lui Mormon când au auzit despre legământul botezului (Mosia 18:11).

Dorinţa şi rugăciunea mea umile sunt ca noi să ne ospătăm din cuvintele profeţilor noştri, să bem din fântâna cu apă vie şi să ne îndreptăm corturile spre turn ca noi să putem auzi.