Mesaj din partea conducerii zonei 

De ce legăminte?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Vârstnicul Jack N. Gerard, Statele Unite al doilea consilier în președinția Zonei Centrale, Europa

În lumea premuritoare, Tatăl nostru din Cer ne-a dat un plan, prin ispășirea lui Isus Hristos, prin care ne putem întoarce în prezența Sa. Cărarea care ne duce acasă este deseori numită cărarea legămintelor, deoarece clarifică termenii și condițiile privind întoarcerea noastră. Un legământ este o înțelegere sacră între Dumnezeu și o persoană sau un grup de persoane.  Dumnezeu stabilește condiții concrete și promite să ne binecuvânteze pe măsură ce ne supunem acestor condiții (1). Președintele Nelson ne-a învățat: „Angajamentul dumneavoastră de a-L urma pe Salvator făcând legăminte cu El și, apoi, ținând acele legăminte, va deschide ușa pentru fiecare binecuvântare spirituală și privilegiu puse la dispoziția bărbaților, femeilor și copiilor de pretutindeni” (2).  

Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith următoarele: „Este o lege, irevocabil hotărâtă în cer dinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează toate binecuvântările; și când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea” (3). Vârstnicul D. Todd Christofferson ne amintește: „Legămintele pe care Dumnezeu le oferă copiilor Săi fac mai mult decât să ne îndrume. Ele ne leagă de El și, legați de El, noi putem birui toate lucrurile” (4). Domnului ne-a promis că El este obligat când facem ceea ce spune El, „dar, când nu faceți ceea ce spun, nu aveți promisiuni” (5).  

De-a lungul timpului, Dumnezeu a făcut legăminte cu poporul Său. Știm că Domnul a făcut legăminte cu Adam și Eva, cu profeți care au urmat după ei și cu mulți alții. În zilele noastre, vorbim adesea despre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avraam, legământul avraamic. Dumnezeu a promis să-i binecuvânteze pe Avraam și pe urmașii săi „cu binecuvântările Evangheliei, care sunt binecuvântările salvării, chiar ale vieții veșnice” (6).  

În calitate de moștenitori ai legământului avraamic, avem responsabilitatea de a duce Evanghelia tuturor oamenilor de pe pământ, de a invita pe alții să vină la Hristos și de a fi legați de El.  A-i invita pe alții la Hristos este o invitație de a intra pe cărarea legămintelor, de a deschide ușa prin „legământul botezului către fiecare binecuvântare” și, în cele din urmă, de a primi cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu, darul reprezentat de viața eternă (7). 

Binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis lui Avraam și urmașilor săi cu privire la marea adunare din zilele din urmă se împlinesc în zilele noastre. Președintele Nelson a declarat: „Această adunare este cel mai important lucru care se petrece pe pământ astăzi. Nu există nimic care să se compare în amploare, în importanță, în măreție… Oricând faceți orice care ajută pe oricine – de oricare parte a vălului – să facă un pas înainte către a face legăminte cu Dumnezeu și a-și primi rânduielile esențiale ale botezului și pe cele din templu voi ajutați la adunarea poporului lui Israel. Atât este de simplu” (8).  

În fiecare săptămână ni se oferă ocazia de a reflecta asupra legămintelor pe care le-am făcut cu Dumnezeu. Când luăm din împărtășanie, fiind demni ne reînnoim angajamentul luat și ne străduim să ne amintim întotdeauna de Isus Hristos și să luăm numele Său asupra noastră. Pe măsură ce ținem poruncile Sale, vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi (9). Relația noastră de legământ cu Dumnezeu este modul prin care ajungem să-L cunoaștem și ne pregătim să ne întoarcem acasă pentru a primi cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (10).  


  1. Biblioteca Evangheliei, Ghid pentru scripturi. 

  1. Russell M. Nelson, „În timp ce înaintăm împreună”, Ensign sau Liahona, apr. 2018, p. 7. 

  1. Doctrină și legăminte 130:20- 21. 

  1. D. Todd Christofferson, „De ce cărarea legămintelor”, Conferința Generală din luna aprilie a anului 2021. 

  1. Doctrină și legăminte 82:10. 

  1. Avraam 2:9-11. 

  1. Doctrină și legăminte 14:7. 

  1. Russell M. Nelson, „Speranța lui Israel”, adunare de devoțiune pentru tinerii din întreaga lume, 3 iunie 2018. 

  1. Doctrină și legăminte 20:77,79. 

  1. Ioan 17:3.