Mesaj din partea conducerii zonei  

    Seara în familie    

  Vârstnicul Joaquim J. Moreira
  Vârstnicul Joaquim J. Moreira Autoritate a zonei-Cei Șaptezeci

  Pentru că îmi iubesc familia, m-am străduit mereu să pot da un exemplu, să explic, să conving, să demonstrez, să mă rog, să postesc, să mă joc, să corectez și să fiu corectat, precum și să înfăptuiesc rânduielile salvării pentru familia mea și să urmez, pe cât posibil, exemplul Salvatorului nostru Isus Hristos în modul în care El a slujit copiilor Săi.

  „Și din nou, dacă sunt părinți care au copii în Sion sau în oricare dintre țărușii lui organizați, care nu îi învață, când au opt ani, să înțeleagă doctrina pocăinței, a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului celui Viu, și a botezului și a darului Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor părinților.”1

  „Urmând exemplul Salvatorului nostru, în acord cu ceea ce El ne-a poruncit nouă, atunci va fi bine de voi în ziua judecății. Amin.”2

  Isus Hristos a fost exemplu pentru noi în toate lucrurile: botez, rugăciune, judecată, înțelepciune, compasiune, iertare, umilință, supunere, milă, bunătate și convingere.

  Unul dintre instrumentele pe care le avem în Biserică pentru a ne întări, a fi uniți, a face planuri, a stabili obiective, a ne ruga, a răspunde la întrebări doctrinare și a petrece un timp plăcut este seara în familie, unde putem fi un exemplu al lui Isus Hristos.

  Așa cum se spune în manualul Seminarelor și Institutelor, Predarea și învățarea din Evanghelie: „El i-a iubit, S-a rugat pentru ei și le-a slujit continuu. El a găsi ocazii de a fi alături de ei și de a-Și exprima dragostea. Le cunoștea preocupările, speranțele și dorințele și știa ce se întâmpla în viața lor.

  Știa cine erau și cine puteau deveni. El a găsit modalități unice de a-i ajuta să învețe și să progreseze – modalități menite special lor. Când ei s-au poticnit, El nu a renunțat la ei, ci a continuat să-i iubească și să le slujească.

  El S-a pregătit… El [a căutat] îndrumarea Tatălui Său Ceresc”3.

  Uneori, cea mai mare provocare este dorința de a avea o seară perfectă în familie. Îmi amintesc dificultățile pe care le-am avut uneori în a coordona o zi potrivită din săptămână și în a găsi timpul potrivit în mijlocul responsabilităților școlare ale copiilor, dar, cu echilibru și înțelepciune, am găsit întotdeauna o soluție pentru provocările noastre.

  Îmi amintesc că printre cele mai bune seri în familie au fost cele în care am invitat misionarii să-și aducă simpatizanții la noi acasă înainte de botezul lor, pentru a vedea cum se desfășoară o seară de familie într-o familie de mormoni și, de asemenea, pentru a ajuta misionarii să predea Evanghelia. Acestea au fost întotdeauna momente pline de spiritualitate pe care copiii noștri le-au îndrăgit.

  Așa cum s-a afirmat în Declarația despre familie: 


  „Soțul și soția au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt și de copiii lor. Fiii sunt o moștenire de la Domnul (Psalmi 127:3). Părinții au datoria sacră de a-și crește copiii cu dragoste și dreptate, de a satisface nevoile lor fizice și spirituale, de a-i învăța să se iubească și să se slujească unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu și să respecte legile țării în care sunt cetățeni, oriunde ar trăi. Soții și soțiile – mamele și tații – vor fi făcuți răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor responsabilități”4.


  O altă preocupare pe care am avut-o în timpul serii în familie a fost să predăm despre bizuirea pe forțele proprii. Am fost mereu transparenți cu copiii noștri și am decis întotdeauna împreună ce fel de viață am putea avea și cum o puteam avea. O altă motivație a familiei a fost aceea de a învăța importanța numelui de familie, de a lăsa o moștenire de familie și de aceea considerăm că „planul divin al fericirii face posibil ca relaţiile de familie să continue și după moarte”5.

  În serile în familie am învățat despre planul salvării, cum să avem o perspectivă eternă a lucrurilor, știind că „doctrina adevărată, bine înțeleasă, schimbă atitudini și comportamente”6. Având în minte scopul potrivit, am călătorit la templu pentru a înfăptui rânduieli pentru strămoșii noștri, iar aceasta ne-a făcut întotdeauna să simțim că avem o legătură eternă cu fiecare dintre ei.

  _________________________________

  1Doctrină și legăminte 68:25

  2Mormon 7:10

  3Predarea și învățarea din Evanghelie, p. V – Seminare și Institute de Religie

  4Familia: o declarație oficială către lume, paragraful 6

  5Familia: o declarație oficială către lume, paragraful 3

  6Boyd K. Packer, „Little Children”, Ensign, nov. 1986, p. 17.