Pathway: un program educațional

Pathway: un program educațional

Programul Pathway a fost creat pentru a oferi participanților din întreaga lume șansa de a dobândi o diplomă de universitate. Este un program educațional low-cost care combină clasele online cu conceptul de campus unde cursanții se strâng într-un loc desemnat o dată pe săptămână. Începând din anul acesta, cursanţilor le este oferită posibilitatea de a se înscrie în programul virtual, care prin definiție exlude necesitatea de a fi prezenţi fizic în campus. S-a hotărât trecerea la această modalitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cursanților care locuiesc la distanțe mari față de locul desemnat pentru campus. 

Pe parcursul acestui program, studenții acumulează credite care sunt eligibile pentru transfer la BYU-Idaho și în alte universități. Durata programului este de un an de zile sau trei semestre și terminarea programului poate duce la obținerea de certificate profesionale și alte grade academice. Termenul limită pentru înscrierea în acest program este marți, 23 august 2016 și site-ul unde vă puteți înscrie este http://pathway.lds.org/join.

Cine se poate înscrie în Pathway?

Cei care doresc să se înscrie în acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • trebuie să aibă vârsta mai mare de 19 ani;

 • să cunoască limba engleză la nivel cel puțin mediu. La momentul înscrierii în acest program, aplicantul va fi direcționat spre o pagină de evaluare a competențelor în limba engleză; 

 • începând cu anul acesta, persoane care nu sunt membre ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă pot să se înscrie la acest program. Numărul locurilor disponibile pentru această categorie este de 20% din numărul total de înscriși. În termeni reali, vor fi acceptate nu mai mult de 2 sau 3 persoane;

 • nu este nevoie de documente doveditoare de absolvire a instituțiilor de învățământ preuniversitar. 

Care sunt cerințele de bază pentru a termina programul Pathway?

După cum am precizat mai sus, programul Pathway este compus din 3 semestre. Fiecare semestru dureaza 3 luni de zile cu o pauză de o săptămână sau două, în funcție de semestru. Cursanții primesc desemnări pe care trebuie să le trimită spre examinare de două ori pe săptămână, miercurea și sâmbăta. Pentru închierea cu succes a fiecărui semestru, se așteaptă ca studentul să aloce între 30 de minute și o oră și jumătate în fiecare zi pentru îndeplinirea desemnărilor. Fiecare semestru trebuie sa fie încheiat cu o medie de minim de 75% din desemnări. În caz contrar, participantul nu va putea să treacă în semestrul următor. 

Pentru participanții cu vârsta cuprinsă între 19-30 de ani, participarea la clasele de institut este obligatorie. Pentru participanții cu vârsta peste 30 de ani, participarea la institut este optională. Cu toate acestea, ei sunt încurajați să participe la clasele de institut. 

Costul acestui program de studiu este subvenționat de către Biserică. Prețul real al studiilor este de 120 USD per credit. Pentru a facilita participarea a cât mai multor membri în acest program educațional, prețul pentru programul Pathway este stabilit în funcție de puterea de cumpărare a monedei din țara respectivă. De exemplu, pentru Romania, prețul este de 30 USD per credit. Avand în vedere că fiecare semestru va avea 5 credite, prețul final este 150 de USD pe semestru.  Plata pentru programul Pathway se face la începutul semestrului sau în primele două luni ale semestrului. Persoanele care nu reușesc să platească în termenul stabilit semestrul în curs, nu vor putea să treacă în semestrul următor. 

Ce se întamplă după terminarea programului Pathway?

După terminarea programului Pathway, cursanții au mai multe opţiuni. 

 1. Pot să-şi continue studiile de calificare profesională în mai mult de 15 domenii, cele mai căutate pe piața forței de muncă. Durată obținerii certificatului de calificare profesională este între 3 luni și 1 an în funcție de numărul de clase pe care absolventul de Pathway este dispus sa le ia într-un semestru. 

 2. Pot să-şi continue studiile pentru obținerea unei diplome postliceale sau de licenţă în cadrul Universității BYU- Idaho. 

 3. Pot să-şi continue studiile la orice universitate locală. 

 4. Pot să se oprească la studiile oferite de Pathway si să folosească studiile dobândite în limba engleză în dezvoltarea carierei personale. 

Cum poate fi programul Pathway folositor în România, știind că acest program nu este acreditat în Romania?

După terminarea programului Pathway, cursanții vor îmbunătăți sau dobândi următoarele abilități:

 1. vor putea să vorbească fluent limba Engleză și să scrie academic în această limbă;

 2. vor avea o cunoaștere mai aprofundată și mărturia lor despre divinitatea Salvatorului va creşte prin participarea la clase de institut;

 3. îşi vor dezvolta abilităţile practice din viața de zi cu zi, cum ar fi planificarea eficientă a timpului, planificarea bugetară, moduri de studiu eficiente;

 4. continuarea studiilor pentru obținerea certificatelor de calificare profesională sau a gradelor academice la același preț cu care au fost încadrați în programul Pathway. 

Diploma emisă de BYU-Idaho nu este recunoscută în România, la fel cum nu sunt recunoscute diplomele obținute la Standford sau Harvard. Gradul de validare a diplomelor emise de instituții academice este dat de piața forței de muncă. În momentul de față, în ratingul insituțiilor superioare, BYU ocupă locul 5 în Statele Unite în domeniul educației în business. Companiile mari și mutinaționale cunosc valoarea de pregătire a cursanților de la BYU și ei sunt căutați. 

Care sunt domeniile de studiu disponibile în cadrul programului BYI-Idaho online?

upă terminarea programului Pathway, cursanții pot să se înscrie pentru dobândirea de certificare profesională, diplomă de cursuri postliceale sau diplomă de licenţă. Programele disponibile pot fi consulatate la următorul link:
http://www.byui.edu/online/degrees-and-programs