Pentru a ne aduce la El

  To Bring us to Him

  Descarcă PDF

  Plan | Cartonaș

  Viziune

  „Doresc ca voi să veniţi la Hristos… şi să vă împărtăşiţi din salvarea Lui şi din puterea mântuirii Lui.”

  OMNI 1:26
  Priorități

  Priorități

  • Să urmăm profetul
  • Să invităm un prieten la adunarea de împărtășanie
  • Să ducem numele unui strămoș la templu

  Obiective

  • Să citim din nou cuvântările de la conferința generală.

  • Să ne luăm angajamentul de a face precum ne învață profetul și să ne evaluăm eforturile în fiecare zi de sabat.

  • Căutați, rugându-vă, ocazii de a sluji.

  • Să invităm prieteni în căminele noastre, la adunările de împărtășanie și la alte adunări pentru a învăța despre Hristos.

  • Să împărtășim online prietenilor mesaje ale Bisericii.

  • Să concentrăm discuția, în cadrul consiliilor episcopiei, asupra modului în care să ne ajutăm membrii și prietenii să progreseze.

  • Să ne întărim credința în Isus Hristos respectând ziua de sabat și să ne trăim viața, astfel încât să fim demni pentru a deține o recomandare pentru templu.

  • Să folosim site-ul FamilySearch pentru a identifica strămoși care au nevoie de rânduieli în templu.

  • Să ducem nume ale membrilor familiei la Casa Domnului și să-i ajutăm pe alții să facă la fel.

  Family

  Indicatori ai progresului

  Conducătorii la nivel de episcopie și țăruș vor putea să măsoare progresul monitorizând acești indicatori cheie din Raportul trimestrial:

  • interviuri despre slujire;
  • membri înzestrați care dețin o recomandare pentru templu valabilă;
  • prezența la adunările de împărtășanie;
  • membri care au trimis nume ale strămoșilor pentru înfăptuirea rânduielilor în templu.

  Implementare

  Acțiunile concrete pe care membrii ar trebui să le întreprindă pentru a ajuta persoanele și familiile în munca de salvare reprezintă o parte importantă a planului zonei.

  Conducători Membrii consiliilor de coordonare, ale țărușilor și episcopiilor trebuie, rugându-se, să urmeze anumiți pași pentru a împlini viziunea, prioritățile și obiectivele zonei. Conducătorii sunt încurajați ca, rugându-se, să se gândească la anumite persoane asupra cărora să-și concentreze atenția.

  Persoane și familii Persoanele și familiile sunt încurajate să-și stabilească anumite țeluri măsurabile și să le scrie pe un cartonaș pentru a-i ajuta să-și concentreze eforturile asupra celor trei priorități ale planului zonei în viața lor.

  Responsabilitate și urmărirea progresului Autoritățile zonei-Cei Șaptezeci încurajează președinții de țăruși să elaboreze modalități semnificative de a implementa planul zonei și de urmări permanent progresul. La rândul lor, președinții de țăruși încurajează episcopii să lucreze cu conducătorii preoției și cei ai organizațiilor auxiliare pentru a elabora modalități de a implementa planul zonei și, de asemenea, să urmărească progresul și să ofere încurajări.