Planul Zonei, 2015 – Scrisoare din partea Preşedinţiei Zonei

Planul Zonei, 2015 – Scrisoare din partea Preşedinţiei Zonei

Fraţi şi surori,

Noi apreciem tot ceea ce faceţi pentru a ajuta la clădirea împărăţiei în Zona Europa.

În timp ce continuăm să ne străduim să ne îndeplinim scopul, acela de a dubla numărul membrilor activi ai Bisericii din Europa, dorim să vă împărtăşim Planul Zonei Europa pe anul 2015. Dorim să vedem oamenii trăind cu bucurie şi pregătindu-se să meargă la templu, să primească rânduielile şi să facă legămintele necesare pentru exaltarea familiilor lor. Dorim ca toţi să vină la Hristos.

Punctele principale din Planul zonei sunt trei obiective simple sau invitaţii: 1. să aducem un prieten; 2. să ajungem să ne bizuim pe forţele proprii din punct de vedere spiritual şi temporal; şi 3. să găsim un strămoş. Vă invităm să folosiţi linkul de pe această pagină pentru a descărca un exemplar al Planului Zonei Europa, 2015. Există, de asemenea, un link către un videoclip despre modul în care poate fi folosit Cartonaşul pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Vă rugăm să folosiţi acest prilej pentru a revedea, rugându-vă, planul, pentru a stabili ţeluri atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru familia dumneavoastră şi pentru a lucra, apoi alături de noi, pentru a îndeplini viziunea Domnului pentru această parte a viei Sale.

s ă aducem un prieten s ă ajungem s ă ne bizuim pe for ţele proprii din punct de vedere spiritual şi temporal s ă g ăsim un str ămo ş

Noi depunem mărturie că „prin lucruri mici şi simple lucruri mari sunt înfăptuite”. Noi ştim, de asemenea, că promisiunea făcută de vârstnicul M. Russell Ballard este adevărată: „Când cineva ajunge să cunoască foarte bine principiul stabilirii unui obiectiv, acea persoană va putea să aducă o mare schimbare a rezultatelor pe care le obţine în această viaţă”. Noi vă promitem că, dacă ne străduim împreună să îndeplinim aceste obiective, viaţa fiecărui copil al lui Dumnezeu va cunoaşte cel mai considerabil progres.

prin lucruri mici şi simple lucruri mari sunt înf ăptuite C ând cineva ajunge s ă cunoasc ă foarte bine principiul stabilirii unui obiectiv, acea persoan ă va putea s ă aduc ă o mare schimbare a rezultatelor pe care le ob ţine în aceast ă via ţă

Vă mulţumim pentru slujirea dumneavoastră altruistă şi pentru devotamentul dumneavoastră faţă de Salvator.

Preşedinţia Zonei Europa