Pot să-mi aduc contribuţia la site-ul Bisericii pentru ţara mea?

Pot să-mi aduc contribuţia la site-ul Bisericii pentru ţara mea?

Mesaj din partea conducerii zonei

BOOM-Hans_200x250.jpg

Vârstnicul Hans T. Boom, Olanda
Autoritatea Zonei-Cei Şaptezeci


Trăim în vremuri atât de minunate! Călătorim mai repede ca niciodată în locuri îndepărtate şi suntem permanent în contact cu oameni din lumea întreagă. O lume care, cândva, părea foarte mare, dar acum este doar la un clic depărtare.  

Când am slujit în misiune în Anglia, era nevoie de cel puţin o săptămână ca scrisorile mele să ajungă acasă. Multe noutăţi erau învechite chiar înainte de a fi citite. Puteam urmări sesiunile Conferinţei Generale abia luni mai târziu, la biserică, pe ecrane mari de televizor, folosind benzi video subtitrate. Să sun acasă de 8 Martie sau de Crăciun era costisitor şi, uneori, nici nu era posibil. S-au schimbat atât de multe într-un timp atât de scurt!

Este dificil să ne imaginăm viaţa celor care au trăit înainte de noi. Oare ce-au gândit ucenicii lui Hristos când, după învierea Sa, pe un munte din Galilea, El le-a dat următoarea poruncă: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19)? Această însărcinare divină a fost dată din nou în această dispensaţie, în D&L 84:62 şi, la nivel general, se aplică fiecărui membru de astăzi al Bisericii: „Iată, v-am trimis să mărturisiţi şi să avertizaţi oamenii şi se cuvine ca fiecare om care a fost prevenit să-l avertizeze pe aproapele său” (D&L 88:81).
Acea însărcinare a fost, fără îndoială, copleşitoare şi încă este. Dar, în zilele noastre, avem la dispoziţie mai multe instrumente decât am avut vreodată. Magistrala electronică a Internetului este de mare ajutor în îndeplinirea acestei sarcini.


Ştiu că noi, ca membri ai Bisericii, avem cu toţii dorinţa să împărtăşim altora Evanghelia. Unora dintre noi le este uşor să-şi împărtăşească gândurile prietenilor, iar alţii sunt binecuvântaţi cu altfel de daruri. 

Cu toţii căutăm prilejuri de a împărtăşi mesajul. Modul cel mai firesc de a face acest lucru este de a împărtăşi altor oameni evenimentele din viaţa noastră. Vizita minunată pe care noi, ca tineri sau tinere, am făcut-o la un eveniment FSY (Special pentru tineri) sau la o altă activitate înălţătoare. Sărbătorirea aniversării episcopiei noastre sau casei noastre de întruniri. Binecuvântarea unui nou-născut sau botezul unui nou frate sau al unei noi surori. Plecarea în misiune sau întoarcerea din misiune. Dar, de asemenea, există alte lucruri înălţătoare în viaţa noastră demne de a fi împărtăşite. Obţinerea unui titlu ori a unui grad sau orice altă realizare excepţională reprezintă lucruri minunate pe care le-am putea împărtăşi. 

Locul în care putem împărtăşi toate aceste lucruri şi altele se numeşte „Pagina naţională pentru comunicare” de pe site-ul Bisericii pentru ţara noastră. De aici se inspiră toată lumea citind despre experienţele noastre. Când mă gândesc la acest lucru, îmi amintesc de D&L 65:4, în care se spune: „Rugaţi-vă la Domnul, chemaţi numele Lui sfânt, faceţi cunoscute lucrările Lui minunate printre oameni”. Viaţa noastră este unul dintre lucrurile prin care sunt făcute cunoscute lucrările Lui minunate. Puteţi să vă aduceţi contribuţia scriind ceva şi trimiţându-l echipei responsabile de site-ul ţării dumneavoastră. În acest mod, putem să ne aducem cu toţii contribuţia şi ne bucurăm de experienţele şi mărturiile înălţătoare comune. 

Vă rugăm să trimiteți articole și anunțuri la julia.delong@gmail.com.