Mesaj din partea conducătorilor zonei

Primul adevăr

Primul mare adevăr este că Dumnezeu vă iubește. Dumneavoastră sunteți copilul Său și sunteți important pentru El.

Primul adevăr
Starszy Alan T. Phillips, Anglia
Vârstnicul Alan T. Phillips, Anglia autoritate a zonei-Cei Șaptezeci

Societatea încearcă să ne convingă că identitatea noastră și sentimentul valorii noastre sunt oarecum legate de posesiuni, poziții de influență și recunoașterea din partea altora. Ne încurajează să ne concentrăm mai mult pe „a avea” decât pe „a fi”.1 Dar această cale duce deseori la o viață caracterizată de competiție și comparare, lăsându-i pe mulți dintre noi anxioși, neîmpliniți și tot mai izolați. Doar câțiva sunt scutiți de mesajele frecvente și continue că nu suntem îndeajuns de buni sau că nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

Acesta este un mod intenționat de a ne orienta greșit.

Dușmanul înțelege importanța identității și nu dorește ca noi să descoperim sau să înțelegem cine suntem cu adevărat. Dar noi suntem mai mult decât dorește lumea să credem. Poate chiar mai mult decât ne imaginăm sau înțelegem noi înșine.

Salvatorul a petrecut patruzeci de zile și nopți în deșertul Iudeei postind, comunicând cu Tatăl Său și pregătindu-Se pentru misiunea Sa oficială de pe pământ.2 Acesta a fost momentul în care dușmanul L-a ispitit, ademenindu-L să-Și satisfacă foamea fizică, să urmărească recunoașterea publică și să accepte bogățiile lumii sau puterea printre oameni.3 Dar mai mare decât aceste ispite supreme, după cum a consemnat James E.Talmage, cea mai vicleană ispită4 a fost cea care a implicat întrebarea „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu”. Dușmanul a dorit ca Hristos să se îndoiască de identitatea Sa.

Din fericire, El a rămas credincios și neclintit. Hristos știa cine era. Și acest lucru a adus putere, tărie, scop și îndrumare misiunii Sale divine. Noi suntem martori ai măreției acestei misiuni când El stă în sinagoga din Nazaret, citându-l pe profetul Isaia și, în termeni clari și siguri, anunță filiația Sa divină. 5

Primul adevăr

Cuvintele „cunoaște-te pe tine” (sau „gnothi seauton” în greaca veche) sunt înscrise deasupra frontispiciului Templului lui Apollo din Delfi. Această scurtă maximă, de doar patru cuvinte, a fost adusă în discuție de Socrate, Platon, Emerson, Rousseau și nenumărați alții pe parcursul istoriei. Toți recunosc că există putere în a ști cine suntem.

Asemenea Salvatorului, faptul de a știi cine suntem cu adevărat poate să ne aducă îndrumare a comportamentului și ne poate oferi tărie și călăuzire de-a lungul vieții noastre. De aceea, dușmanul dorește atât de mult să ne îndoim de noi înșine. Îndoiala este un instrument puternic pentru el și o pacoste pentru lumea de astăzi. El nu dorește ca noi să avem tărie, putere, pace și îndrumare. Dorește ca dumneavoastră și cu mine să ne îndoim de capacitățile noastre, hotărârile noastre, valoarea noastră și, în special, de identitatea noastră. Pe lângă acestea, viața modernă poate, uneori, să ne facă să ne simțim copleșiți, singuri, uitați, dezrădăcinați și, uneori, nepotriviți.

Dar, când înțelegem cu adevărat că suntem copii ai lui Dumnezeu, începem să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede El. Vedem binele din noi și potențialul nostru adevărat. Făcând astfel, acționăm și gândim diferit. Judecăm mai puțin, iertăm mai ușor și suntem mai înclinați să iubim, să slujim, să înălțăm și să ne alinăm unii pe alții. Centrul atenției noastre se schimbă de la „a avea” la „a fi” și a crea legături cu alții. Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a învățat că primul adevăr măreț din univers este că Dumnezeu ne iubește. El ne iubește din toată inima, fără rezerve sau compromisuri. 6

Primul adevăr este puternic. Dumnezeu vă iubește și dumneavoastră sunteți copilul Său. Aceasta face parte din identitatea dumneavoastră eternă. Nimic nu poate schimba acest lucru. Vârstnicul Uchtdorf ne-a învățat: „Dumneavoastră sunteți fii și fiice ale celei mai mărețe, celei mai glorioase ființe din univers. El vă iubește cu o dragoste infinită” 7.

Într-o lume care se scufundă în îndoială, nu puneți la îndoială valoarea dumneavoastră sau ceea ce simte Tatăl Ceresc față de dumneavoastră. Încercați să vedeți dincolo de imperfecțiuni și îndoieli de sine și recunoașteți cine sunteți cu adevărat. 8

Un scop al vieții este să-I cunoaștem pe Dumnezeu și pe Isus Hristos. 9  Dar este, de asemenea, importantă maxima „cunoaște-te pe tine” și este important să vă recunoașteți identitatea divină.

Doctrina noastră fundamentală este că suntem copii ai Tatălui din Cer. Această relație divină este crucială. Noul Testament este plin de învățături concentrate asupra recuperării a ceea ce este pierdut și de cea mai mare valoare pentru El. Prioritatea Tatălui și a Fiului este clară. Aceasta are legătură cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți lucrarea Sa și slava Sa. Dumneavoastră sunteți sursa bucuriei Sale. Și ispășirea lui Isus Hristos este expresia cea mai mare a dragostei Tatălui Ceresc pentru dumneavoastră. 10

Primul mare adevăr este că Dumnezeu vă iubește. Dumneavoastră sunteți copilul Său și sunteți important pentru El. Despre aceasta mărturisesc, în numele lui Isus Hristos, amin.


1 Erich Fromm (1976) To Have or to Be. Statele Unite. Harper & Row

2 Matei 4:1-11

3 David O. McKay, Conference Report, oct. 1911, p. 59.

4 James E. Talmage, Jesus the Christ, Chapter 10: In the Wilderness of Judea, 1915

5 Luca 4:18-21

6 Vârstnicul Jeffrey R. Holland, Avuția cea mai mare, Conferința Generală, octombrie 2021

7 Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, seară la gura sobei desfășurată de SEB la Universitatea Brigham Young, 1 noiembrie 2009.

8 Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, seară la gura sobei desfășurată de SEB la Universitatea Brigham Young, 1 noiembrie 2009.

9 Ioan 17:3

10 Ioan 3:16