Mesaj din partea conducerii zonei

Programul de dezvoltare Copiii și tinerii – o ocazie prețioasă

Pentru a-i ajuta să găsească un mod mai concentrat de a avea o relație cu Salvatorul, Biserica a oferit noul program Copiii și Tinerii. 

Vârstnicul Massimo De Feo, Italia
Vârstnicul Massimo De Feo, Italia primul consilier, președinția Zonei Europa

Într-o societate care pierde contactul cu realitatea misiunii divine a lui Isus Hristos, devine din ce în ce mai important să găsim modalități de a crea din nou o legătură cu Domnul, de a stabili o relație personală cu El și de a trăi o viață mai împlinită și mai fericită. 

Dacă, pe de o parte, mulți membri ai Bisericii au ales să-L urmeze cu mult timp în urmă și să-și păstreze credința intactă în pofida încercărilor vieții, alții încă se luptă să stabilească o legătură spirituală adevărată cu Salvatorul și simt că încercările din viața lor sunt mai copleșitoare.

Cercetările arată că, în zilele noastre, există o scădere generală a interesului pentru religie, iar generația care se ridică pare să întâmpine mai multe dificultăți decât oricând să găsească un rol, o identitate și fericire într-o biserică instituțională. Este la fel și pentru mulți dintre copiii și tinerii noștri din Biserica restaurată, care ajung într-un punct în creșterea lor personală în care trebuie să hotărască dacă să „acționeze pentru ei înșiși” sau să fie influențați de vânturile și influențele puternice ale lumii.

Pentru a-i ajuta să găsească un mod mai concentrat de a avea o relație cu Salvatorul, Biserica a oferit noul program Copiii și Tinerii. 

Această inițiativă răspunde nevoilor tuturor tinerilor din Biserică, dar poate fi adaptată de membrii și familiile de pretutindeni și nu există „un singur mod corect” de a o implementa. 

Deoarece culturile și circumstanțele sunt foarte diferite în întreaga lume și în zona noastră, inițiativa este o acțiune bazată mai mult pe principii decât pe un program standard. 

Scopul este întotdeauna același, „să ajutăm fiecare persoană, inclusiv copiii și tinerii, să progreseze pe cărarea legămintelor și să înfrunte încercările vieții cu o credință întărită în Isus Hristos, prin puterea ispășirii Sale”. 

Programul de dezvoltare Copiii și tinerii

Într-o societate care pierde contactul cu realitatea misiunii divine a lui Isus Hristos, devine din ce în ce mai important să găsim modalități de a crea din nou o legătură cu Domnul, de a stabili o relație personală cu El și de a trăi o viață mai împlinită și mai fericită. 

Dacă, pe de o parte, mulți membri ai Bisericii au ales să-L urmeze cu mult timp în urmă și să-și păstreze credința intactă în pofida încercărilor vieții, alții încă se luptă să stabilească o legătură spirituală adevărată cu Salvatorul și simt că încercările din viața lor sunt mai copleșitoare.

Cercetările arată că, în zilele noastre, există o scădere generală a interesului pentru religie, iar generația care se ridică pare să întâmpine mai multe dificultăți decât oricând să găsească un rol, o identitate și fericire într-o biserică instituțională. Este la fel și pentru mulți dintre copiii și tinerii noștri din Biserica restaurată, care ajung într-un punct în creșterea lor personală în care trebuie să hotărască dacă să „acționeze pentru ei înșiși” sau să fie influențați de vânturile și influențele puternice ale lumii.

Pentru a-i ajuta să găsească un mod mai concentrat de a avea o relație cu Salvatorul, Biserica a oferit noul program Copiii și Tinerii. 

Această inițiativă răspunde nevoilor tuturor tinerilor din Biserică, dar poate fi adaptată de membrii și familiile de pretutindeni și nu există „un singur mod corect” de a o implementa. 

Deoarece culturile și circumstanțele sunt foarte diferite în întreaga lume și în zona noastră, inițiativa este o acțiune bazată mai mult pe principii decât pe un program standard. 

Scopul este întotdeauna același, „să ajutăm fiecare persoană, inclusiv copiii și tinerii, să progreseze pe cărarea legămintelor și să înfrunte încercările vieții cu o credință întărită în Isus Hristos, prin puterea ispășirii Sale”. 


1 – D&L 58:28, 2 Nefi 2:14, 16, 24
2 – Copiii și tinerii – prezentare video introductivă [transmisă în data de 29 septembrie 2019]
3 – Efeseni 1:10