Respectarea legămintele ne protejează

Respectarea legămintelor ne protejează

Mesaj din partea conducătorilor zonei


Vârstnicul David P. Homer, Statele Unite
autoritate a zonei – Cei Şaptezeci
Homer_David_P_200x250.jpg


La scurt timp după sosirea în valea Salt Lake, Heber C. Kimball, consilier al preşedintelui Brigham Young, a spus: „Va fi o perioadă de mare cernere şi mulţi vor cădea; pentru că... va veni o încercare şi cine va putea să reziste?”.[i]  Deşi el a vorbit de o perioadă de mult trecută şi de un loc îndepărtat, cuvintele sale ne îndrumă pe noi astăzi.  Având în vedere prăpastia tot mai mare dintre învăţăturile Bisericii şi acelea ale lumii, cum putem noi, ca membri ai Bisericii, să fim în siguranţă şi să facem faţă încercărilor din zilele noastre?

Scripturile ne învaţă că „puterea divinităţii se manifestă în rânduielile [preoţiei]”.[ii]  Rânduielile sunt puternice.  Îmi amintesc botezul meu şi bucuria pe care am simţit-o când m-am alăturat Bisericii.  Dar oricât a fost de puternică acea rânduială, am învăţat că legămintele asociate rânduielilor pot menţine puterea divinităţii în vieţile noastre. 

Un legământ este o înţelegere sacră între Dumnezeu şi poporul său.  Toate rânduielile necesare salvării ale preoţiei sunt însoţite de legăminte.  Facem un legământ când suntem botezaţi şi reînnoim acel legământ de fiecare dată când luăm din împărtăşanie.  Aceia care primesc Preoţia lui Melhisedec fac jurământul şi legământul preoţiei.  Înzestrarea din templu şi rânduiala pecetluirii includ, de asemenea, legăminte sacre.

Ţinerea legămintelor noastre ne va ajuta să evităm lucruri pe care nu trebuie să le privim sau să le facem. De asemenea, legămintele ne ajută să facem lucruri bune, chiar şi atunci când nu dorim, nu considerăm că este potrivit momentul. Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a învăţat:

„Uneori, suntem tentaţi să permitem ca vieţile noastre să fie conduse mai mult de dorinţe decât de legăminte. Nu dorim întotdeauna să trăim potrivit standardelor Evangheliei, să apărăm adevărul şi să depunem mărturie despre restaurare. De obicei, nu dorim să împărtăşim altora Evanghelia. Nu dorim întotdeauna să răspundem unei chemări în Biserică, mai ales uneia care ne solicită folosirea pe deplin a abilităţilor noastre. Ocaziile de a sluji altora, aşa cum am făcut legământ s-o facem, apar rareori în momentele în care dorim acest lucru. Dar nu există putere spirituală în viaţa dusă potrivit dorinţelor. Puterea vine pe măsură ce ne ţinem legămintele”.[iii]

A fost un legământ acela care i-a dat putere împăratului Iosia în eforturile sale de a elimina din împărăţia sa preaslăvirea idolilor.[iv] A fost un legământ acela care i-a inspirat pe sfinţii care se luptau cu greutăţile în Winter Quarters (Tabăra de Iarnă) să revină în Iowa şi să-i adune pe cei din taberele sărăcite care erau prea slăbiţi ca să-i urmeze. A fost un legământ acela care a dat străbunicii mele puterea de care avea nevoie pentru a face faţă greutăţilor din zilele ei.[v]

Bertha Marie Hansen a trăit în Danemarca la începutul anilor 1880-1890, unde a cunoscut misionari ai Bisericii şi a primit o mărturie despre mesajul lor. După botez, ea a fost renegată de părinţi şi, cu multă durere în inimă, s-a mutat în Copenhaga, unde a muncit pentru a economisi bani şi a urma chemarea profetului de a emigra în Utah. 

După mai mulţi ani, ea a putut să facă acest lucru.  Cu multă nerăbdare, ea şi-a croit drumul către Utah, sperând să fie din nou alături de prietenii ei. Dar a constatat că se afla singură într-o ţară a cărei limbă nu o cunoştea. Ar fi fost uşor să fie cuprinsă de tristeţe, dar nu a permis acest lucru.  În schimb, şi-a ţinut cu tărie legământul de a urma chemarea profetului şi a merge înainte. Voi fi întotdeauna recunoscător că a făcut acest lucru, deoarece ea a lăsat familiei noastre o moştenire de credinţă care ne-a binecuvântat până în această zi.

Preşedintele Kimball a avut dreptate. Prăpastia tot mai mare dintre învăţăturile Bisericii şi acelea ale lumii este o încercare care poate face să ne fie greu, nouă ca membri ai Bisericii, să ne ţinem departe de relele din zilele noastre. Dar Tatăl Ceresc nu ne-a lăsat fără ajutor. El ne-a dat rânduieli şi legăminte care, atunci când le avem în minte, ne vor proteja şi ne vor ajuta să facem faţă încercărilor cu care ne confruntăm. 

 


[i] Aşa cum se spune în fragmentul citat de vârstnicul Edward Stevenson în Life of Heber C. Kimball, Bookcraft, Salt Lake City, Utah, pagina 446.
[ii] Vezi Doctrină şi legăminte 84:20.
[iii] Vârstnicul M. Russell Ballard, „Like a Flame Unquenchable” Ensign, mai 1999.
[iv] Vezi 2 Împăraţi 22:1-13; 2 Împăraţi 23:1-3; 2 Cronici 34:1-2, 8, 14-21, 29-33.
[v] Familia Young, Dorothy Marie Young Folk, pagina 293.