Să găsim o cuvântare de la conferința generală care este pentru noi asemănătoare cu cea a regelui Benjamin.

Mesaj din partea conducătorilor zonei


Elder Herland 1200x1200.jpg
Vârstnicul Tom-Atle Herland, Norvegia Autoritate a Zonei–Cei Șaptezeci

Conferința generală este un timp minunat pentru ca noi să fim reînnoiți din punct de vedere spiritual, să fim întăriți în ceea ce privește credința noastră în Isus Hristos și să simțim mai multă pace. Când regele Beniamin din Cartea lui Mormon a invitat poporul său la un fel de conferință generală, care a avut loc lângă templu, a oferit una dintre cele mai puternice cuvântări consemnate în scripturi. Modul clar în care s-a concentrat asupra lui Isus Hristos și a ispășirii este, chiar și astăzi, o mare binecuvântare pentru noi toți.  În revista Ensign din luna ianuarie a anului 1992, putem citi cuvântarea vârstnicului Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, numită „King Benjamin’s Manual of Discipleship”. În mesajul dânsului, vâstnicul Maxwell subliniază importanța faptului de a fi împlinitori ai cuvântului.

Conferințele generale ne oferă prilejul de a găsi o cuvântare care este pentru noi asemănătoare cu cea a regelui Beniamin. Aceste cuvântări care vorbesc cu putere inimii, sufletului și spiritului nostru sunt precum mana din Cer. Deoarece noi toți suntem diferiți unul față de celălalt, o cuvântare v-a atinge inima unei persoane mai mult decât a alteia și invers. Situațiile din viața noastră sunt diferite, avem un nivel diferit de înțelegere al Evangheliei și avem puncte de vedere diferite în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, însă, la fiecare Conferință generală, există întotdeauna cel puțin o cuvântare care vorbește inimii și sufletului nostru.  Datorită acestui lucru avem prilejul să fim nu doar ascultători ai cuvântului ci și împlinitori (Iacov 1:22, Ioan 13:17, Matei 7:21-25). Putem, așa cum spune vârstnicul Maxwell, să devenim ucenici ai lui Isus Hristos. Acesta este, poate, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face după încheierea conferinței generale, să permitem acestor cuvântări, care ne oferă atât de mult, să fie un îndemn la creștere și schimbare în viața noastră. În plus, astfel de cuvântări ne vor întări și ne vor oferi prilejul să simțim pace în viața noastră, într-o lume agitată. Putem să simțim că Dumnezeu și Isus Hristos ne iubesc cu adevărat, în pofida slăbiciunilor și încercărilor noastre.

Președintele Eyring a oferit o cuvântare foarte puternică la ultima conferință generală din aprilie 2017. Cuvântarea numită „Vă dau pacea Mea” este pentru mine asemănătoarea cu cea a regelui Beniamin. La fel este și cuvântarea președintelui Uchtdorf, numită „Dragostea desăvârșită izgonește frica” și cuvântarea vârstnicului Renlund, numită „Păstorul nostru cel Bun” și, de asemenea, modul atât de personal în care președintele Nelson a vorbit despre Hristos în cuvântarea numită „Să atragem puterea lui Isus Hristos în viața noastră”, conferința a fost o mare binecuvântare pentru mine. M-am simțit ca și cum aș fi stat în fața templului și l-aș fi ascultat pe regele Beniamin.

Dacă veți acorda timp pentru a ascula sau citi mai multe dintre cuvântări, ați putea să fiți surprinși să descoperiți că unele dintre cuvântări sunt asemenea mărgăritarelor ascunse, pe care nu le descoperiți decât după ce ați acordat timp pentru a le citi din nou.

Președintele Nelson a făcut referire la Marcu capitolul 5: 22-43. Este una dintre cele mai frumoase relatări scripturale pe care o cunosc. Isus îl întâlnește pe Iair, un conducător al sinagogii, care cade la picioarele Sale și îl roagă să o vindece pe fiica sa care era pe moarte. Această relatare este minunată și singură, însă, în drum spre fiica lui Iair, în timp ce mergea și era îmbulzit de mulți oameni, Isus a spus: „Cine s-a atins de hainele Mele?” Ucenicii sunt nedumeriți și-I răspund că aici toată lumea se îmbulzește, însă Isus a simțit că o putere a ieșit din El când femeia i-a atins hainele. Femeia care era bolnavă de 12 ani și care cheltuise toți banii ei pentru a se face bine, era încă bolnavă. Hristos o vindecă atunci. Întâlnirea lor este descrisă foarte frumos. Pe lds.org, la linkul Bible Videos (Prezentări video ale Bibliei), veți găsi un videoclip de 1 minut și 40 de secunde cu această întâlnire minunată dintre Hristos și această femeie.

De această dată, găsiți o cuvântare de la conferința generală care este pentru dumneavoastră asemănătoarea cu cea a regelui Beniamin. Conferința generală are loc lângă templu. Fiți atât un ascultător cât și un împlinitor al cuvântului, apoi, veți simți, precum a simțit această femeie, că puterea iese din cuvântul lui Hristos și vă vindecă și vă întărește. Vă alină. Vă îndrumă. Asemenea unei cuvântări a regelui Beniamin.