Mesaj din partea conducătorilor zonei

Să-i iubim pe toți copii lui Dumnezeu

Noi suntem toți frați și surori, fiecare un copil al unui Tată iubitor din Cer. Fiul Său, Domnul Isus Hristos, ne invită pe toți să venim la El

Vârstnicul Torben Engbjerg, Danemarca
Vârstnicul Torben Engbjerg, Danemarca autoritate a zonei-Cei Șaptezeci din Zona Nord, Europa

Uneori, din cauza diferitelor situații din lume, poate părea dificil să-i iubim pe toți copiii lui Dumnezeu.  Cunoaștem oameni noi și culturi noi care pătrund în societățile noastre. Cei mai mulți vin în căutarea unor situații mai bune și mai sigure. Acest fel de mișcare în rândul oamenilor a avut loc de-a lungul întregii istorii a omenirii.

Suntem noi mai buni în a-i primi cu bunăvoință pe oamenii care vin din circumstanțe diferite de cele în care se aflau oamenii dinaintea noastră? Suntem noi mai buni astăzi la a-i iubi pe toți copiii lui Dumnezeu, indiferent cine sunt ei și ce diferențe pot aduce în viața noastră?

„Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții.” 1 Este o poruncă să „ne iubim unii pe alții”2 și, pentru cei care reușesc să facă acest lucru, există o binecuvântare promisă: „Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în el… și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat”.3

Când îi iubim pe toți copiii lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele din care provin, indiferent de orice slăbiciuni sau puncte forte au, indiferent de orice naționalitate, credință, culoare și gen au, avem promisiunea că spiritul Domnului va rămâne în noi. Cu alte cuvinte, un dar care ne ajută să devenim mai asemănători lui Hristos și ne ajută să facem bine oamenilor din jurul nostru la fel cum ar fi făcut El. Faptul de a ne strădui pentru acest lucru nu îi va ajuta doar pe cei pe care îi iubim, ci ne va binecuvânta și pe noi cu o viață mai fericită, mai împlinită. După ce am făcut tot ce putem face și am încercat să iubim tot ce putem iubi și pe toți cei pe care îi putem iubi, El va interveni și ne va ajuta să îndeplinim restul (4), chiar până la punctul în care îi iubim pe cei care ar putea fi dușmanii noștri.

p2

Știm din scripturi că dragostea desăvârșită izgonește frica. Aceeași referință scripturală ne învață că, dacă îi iubim pe alții așa cum iubește Salvatorul, suntem „[plini] de caritate, care este iubire veșnică” și „toți copiii sunt la fel [pentru El]” și El ne iubește pe toți „cu o dragoste perfectă”5.

Ceea ce putem simți din punct de vedere al diferențelor dintre noi și alți copii ai lui Dumnezeu este o situație cu care ne confruntăm numai în timpul vieții noastre pe pământ. În perspectiva eternității, lucrurile vor fi diferite.  „Omul… a fost procreat și născut din Părinți Cerești” 6 și noi eram cu toții la fel și Ei au o dragoste egală pentru noi, în trecut, în prezent și în viitor.

Prin ispășirea lui Isus Hristos, putem deveni asemănători Tatălui nostru Ceresc. El ne iubește pe toți, așa cum El Se așteaptă să ne iubim unii pe alții.

„Când Isus a fost pe pământ, El i-a ajutat în mod constant pe cei care erau ignorați, neglijați sau tratați necorespunzător. În calitate de ucenici ai Săi, noi trebuie să facem la fel. Noi credem în libertate, bunătate și dreptate pentru toți copiii lui Dumnezeu.

Noi suntem toți frați și surori, fiecare un copil al unui Tată iubitor din Cer. Fiul Său, Domnul Isus Hristos, ne invită pe toți să venim la El, «negri și albi, sclavi și liberi, bărbați și femei» (2 Nefi 26:33). Fiecare fiu și fiică ai lui Dumnezeu merită respect, indiferent de culoarea sau crezurile lor. Haideți să arătăm dragoste tuturor copiilor lui Dumnezeu.”7

„Dumnezeu Își iubește toți copiii Săi; El îi cunoaște pe nume.
În întreaga lume, dragostea Sa la fel ne spune.
El îi binecuvântează pe copiii Săi cu daruri luminoase și neprihănite.
Frumusețile naturii sunt semne de dragoste dovedite.

Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi; binecuvântări mărețe de la El se adună.
Facem parte din familia Sa și putem fi prieteni împreună.
Bunătatea și grija Sa m-au ajutat să văd bine
Cum îi pot iubi pe alții așa cum El m-a iubit pe mine.”8


1. 1 Ioan 3:11
2. 1 Ioan 3:23
3. 1 Ioan 3:24
4. 2 Nefi 25:23 și 10:24
5. Moroni 8:16-17
6. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), p. 335
7. Jesus Said Love Everyone (Isus a spus să iubim pe toată lumea), președintele Russell M. Nelson, The Friend, aprilie 2021
8. Versuri de Janice Kapp Perry pe muzică de Michael F. Moody