Să lucrăm împreună în via Domnului

Mesaj din partea conducerii zonei

Să lucrăm împreună în via Domnului
Vârstnicul Mark Gilmour, Anglia
Vârstnicul Mark Gilmour, Anglia Autoritate a zonei-Cei Șaptezeci

De curând, am avut ocazia să mă întâlnesc cu surorile și vârstnicii care se pregăteau să intre în câmpul misiunii la Centrul de pregătire a misionarilor din Preston.  Le-am arătat o fotografie care a fost făcută în vremea când eram tânăr misionar în Misiunea Viena, Austria.   Era o fotografie cu mine stând într-o vie, în partea de sus scriind „lucrând în vie”, ceea ce a dus la o discuție despre una dintre părțile mele preferate din Cartea lui Mormon, alegoria măslinului, după cum este consemnată în capitolul 5 din Iacov.  În alegorie, casa lui Israel (măslinul) este risipită pe întreg pământul (via) [1] și, apoi, după o perioadă de apostazie, Domnul viei, care este Isus Hristos, îi adună în siguranță acasă. 

Secțiunea mea preferată din acest capitol începe cu versetul 70. Domnul viei îl trimite pe slujitorul său, identificat în Doctrină și legăminte 103:21 ca fiind profetul Joseph Smith, împreună cu alți „câțiva” slujitori, să muncească în vie cu toată tăria lor în acest timp din urmă.  Acest lucru reprezintă începutul dispensației plenitudinii timpurilor și al restaurării în derulare, în care lucrăm împreună alături de Domnul viei, chiar Isus Hristos[2].  

Ce minunat și liniștitor este să știm că nu lucrăm singuri și nici nu este lucrarea misionarilor sau doar a membrilor, ci este lucrarea Domnului și El ne-a trimis pe toți, misionari și membri, pentru a aduna pe Israel. Profeții și apostolii din această dispensație ne-au spus în repetate rânduri că „a sosit vremea ca membrii și misionarii să-și unească forțele… [și] să slujească în via Domnului pentru a aduce suflete la El”[3].

Președintele Russell M. Nelson a vorbit despre această mare lucrare de adunare care are loc în aceste zile din urmă în cadrul adunării de devoțiune pentru tineri din întreaga lume desfășurată în luna iunie a anului 2018. Dânsul a spus:

„Acestea sunt zilele din urmă și Domnul grăbește lucrarea Sa de a aduna poporul lui Israel. Această adunare este cel mai important lucru care se petrece pe pământ astăzi. Nu există nimic care să se compare în amploare, în importanță, în măreție. Și, dacă alegeți, dacă doriți, puteți fi o parte importantă a acestei lucrări. Puteți fi o parte importantă din ceva important – ceva grandios – ceva măreț!

Când vorbim despre adunare, noi afirmăm, simplu, acest adevăr fundamental: fiecare dintre copiii Tatălui nostru Ceresc, de ambele părți ale vălului, merită să asculte mesajul despre Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos”[4].

În versetele de la 52 la 68, Domnul viei explică lucrarea care implică strângerea ramurilor măslinului sau altoirea în ramurile lui. El cheamă slujitorii să-i „[sape, să-i îngrașe și să-i tundă] încă odată… pentru ca toți să poată fi iarăși îngrijiți pentru ultima dată”[5].  În timpul discuției noastre, i-am rugat pe acei tineri misionari să descrie într-un cuvânt cum arată acest efort combinat de a aduna pe Israel când misionarii și membrii lucrează împreună. Acele cuvinte au inclus termeni precum dragoste, bunătate, prietenie, încredere, înțelegere, acceptare, fericire și bucurie.

Alma și Amulec sunt exemple minunate în orașul Amoniha.  Alma, misionarul, l-a învățat pe Amulec, la fel cum misionarii noștri cu timp deplin sunt puși deoparte și instruiți să facă, însă Amulec (membrul) este cel care câștigă atenția oamenilor[6].   

Depun mărturie că, pe măsură ce acceptăm invitația Domnului de a lucra împreună și alături de El în această mare adunare, vom deveni mai asemănători adevăraților ucenici ai lui Hristos și vom avea parte de binecuvântarea bucuriei pe care El a promis-o[7].

 


[1] Iacov 5: 14

[2] Iacov 5: 72

[3] Thomas S Monson, Bine ați venit la conferință, oct. 2013.

[4] Russell M. Nelson, „Speranța lui Israel” (adunare de devoțiune pentru tinerii din întreaga lume, 3 iunie 2018), HopeofIsrael.lds.org.

[5] Iacov 5: 63-64

[6] Alma 10:12 (Vedeți capitolele 9-14)

[7] Iacov 5:75 ; Jeffrey R Holland, „Fiți cu ei și întăriți-i”, Conferința Generală din aprilie 2018