Să ne suim la muntele Domnului

Să ne suim la muntele Domnului

Mesaj din partea conducătorilor zonei

Dyches-Timothy-J-200x250.jpg

Vârstnicul Timothy J. Dyches, Statele Unite
Preşedinţia Zonei Europa


Profetul Isaia a afirmat: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului… ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui”1.

Templul sfânt al Domnului este „muntele Domnului”, unde putem să ne întărim credinţa în Tatăl Ceresc şi în Unicul Său Fiu, Isus Hristos.  Între pereţii sfinţi ai fiecărui templu, suntem învăţaţi „căile Lui”, de unde am venit, care este scopul nostru aici, pe pământ, pe măsură ce „umblăm pe cărările Lui” şi unde am putea să ajungem. Casa Domnului este un cadru sublim în care ne folosim libertatea de a alege pentru a învăţa şi a deveni.

În calitate de Preşedinţie a zonei în care locuiţi, ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de numeroasele binecuvântări pe care templul ni le oferă în viaţa noastră. „Cea mai mare dorinţă a noastră este să-i vedem pe oameni fericiţi şi că se pregătesc să meargă la templu, unde înfăptuiesc rânduieli şi fac legăminte necesare pentru exaltarea familiilor lor şi învaţă să se bazeze pe forţele proprii din punct de vedere spiritual şi temporal.”2

În această lume aflată într-o continuă schimbare, templul rămâne statornic şi neclintit.

Preaslăvirea în templu ne aduce aminte de realitatea unirii familiilor şi de responsabilităţile părinţilor faţă de copiii lor. „Planul divin al fericirii face posibil ca relaţiile de familie să continue şi după moarte. Rânduielile şi legămintele sacre care se fac în templele sfinte ajută fiecare persoană să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu iar familiile să fie unite pentru eternitate.3

Ţelul pentru anul 2015 este ca dumneavoastră să simţiţi în viaţa dumneavoastră acel spirit care uneşte membrii familiilor. Puteţi începe completând broşura „Familia mea” cu povestiri şi istoria strămoşilor dumneavoastră, după care le puteţi duce la templu.

Atunci când mergem la templu, oferim slujire asemănătoare celei oferite de Hristos, dând dovadă de dragoste pentru cei care nu pot merge ei înşişi. Preşedintele Joseph F. Smith a declarat: „Prin intermediul eforturilor noastre făcute în numele lor, ei nu vor mai fi încătuşaţi şi întunericul care îi înconjuară va dispărea, astfel încât lumina să poată străluci asupra lor şi ei vor auzi în lumea spiritelor despre lucrarea pe care copiii lor de aici au făcut-o în numele lor şi se vor bucura cu dumneavoastră că v-aţi îndeplinit responsabilitatea”4.

În propria-mi familie, unele dintre cele mai dragi amintiri ale noastre sunt cele în care am fost împreună în templu pentru a înfăptui rânduieli sacre pentru strămoşii noştri decedaţi. „Faptele de slujire şi consacrare lipsite de egoism ne rafinează spiritele, înlătură solzii de pe ochii noştri spirituali şi deschid zăgazurile cerului. Devenind răspuns la rugăciunea cuiva, deseori găsim răspuns la propria noastră rugăciune.”5

De curând, un membru al Bisericii mi-a scris: „De fiecare dată când particip la rânduielile templului, simt Spiritul cum arde adânc în interiorul meu. Numai faptul de a mă afla împrejurul templului constituie o experienţă spirituală măreaţă, iar când sunt înăuntru şi-I slujesc Domnului şi îmi ajut strămoşii oferindu-le prilejul de a accepta Evanghelia, simt ceva greu de descris în cuvinte… un sentiment care mă copleşeşte din momentul în care intru pe uşa templului”6.

Binecuvântări extraordinare îi aşteaptă pe cei care fac rânduieli şi legăminte sfinte în templu.  Devenim oameni mai buni, ucenici mai buni ai lui Hristos. Preaslăvirea consecventă în templu ne măreşte dragostea pentru Dumnezeu, ne întăreşte credinţa în Domnul Isus Hristos şi ne măreşte capacitatea de a simţi Duhul Sfânt în vieţile noastre.

Astăzi, trebuie să ne întrebăm: suntem pe deplin convertiţi? Se reflectă bucuria Evangheliei lui Isus Hristos pe chipul nostru aşa cum ar trebui să se reflecte pe chipul ucenicilor adevăraţi?

„Dacă nu aţi fost încă la templu sau dacă aţi fost dar, în prezent, nu îndepliniţi condiţiile pentru a primi o recomandare, nu există ţel mai important pentru dumneavoastră decât acela de a lucra la demnitatea personală pentru a merge la templu… Obţineţi o recomandare pentru templu şi consideraţi-o o avere, fiindcă asta şi este.”7

aţi fost

Viaţa dumneavoastră nu va mai fi niciodată la fel. Veţi avea mai multă pace, bucurie şi credinţă. În acest an, să mergem înainte având credinţă mai mare şi privirea aţintită pe templu. Să fim demni în fiecare zi pentru a intra în templu.

  1. Isaia 2:3

  2. Planul Zonei Europa pentru anul 2015

  3. Familia: o declaraţie oficială către lume

  4. Gospel Doctrine, p. 469–470.

  5. Dieter F. Uchtdorf, „Aşteptând pe drumul către Damasc”, Ensign sau Liahona, mai 2011, p. 76.

  6. (scrisoare personală)

  7. Thomas S. Monson, „Templul sfânt – un far către lume”, Liahona, mai 2001.