Credință

Templul, casa pe pământ a Tatălui Ceresc, ne oferă posibilitatea să îndeplinim rânduielile necesare pentru strămoșii noștri.
Credința în Domnul Isus Hristos și legătura personală cu El sunt de o mare importanță în viața noastră.
„Și dacă oamenii vin la Mine, Eu le voi arăta slăbiciunea lor… dacă ei se umilesc în fața Mea și au credință în Mine, atunci Eu voi face ca lucrurile slabe să devină puternice pentru ei”1.
Veșmintele de templu ale sfinților din zilele din urmă sunt articole de îmbrăcăminte sacră purtate de membrii devotați ai Bisericii. Află mai multe despre veșmintele de templu și îmbrăcămintea religioasă.
Cartea lui Mormon este despre legăturile lui Dumnezeu cu oamenii Săi din vechime. Află mai multe despre cum învățăturile din Cartea lui Mormon sunt relevante astăzi.
Mormonii cred că familia și căsătoria eterne sunt o parte esențială a planului lui Dumnezeu pentru copiii Săi. Află cum să-ți întărești căsătoria prin credința în Isus Hristos.
Datorită credinței, continuăm să venim la biserică în fiecare duminică. După fiecare dintre întrunirile noastre, putem simți mici îmbunătățiri în familia noastră.
Trebuie să-L cunoaştem pe Hristos mai bine decât Îl cunoaştem; trebuie să ne aducem aminte de El mai des decât ne aducem aminte; trebuie să-I slujim cu mai multă cutezanţă decât Îi slujim.
Bizuirea pe forţele proprii este capacitatea, angajamentul şi efortul de a satisface nevoile spirituale şi materiale ale dumneavoastră şi ale familiei. Pe măsură ce membrii ajung să se bizuie pe forţele proprii, ei ajung să slujească şi să se îngrijească mai bine de alţii.
Faptul de a trăi conform principiilor evangheliei lui Isus Hristos ne va aduce binecuvântările bizuirii pe forțele proprii din punct de vedere spiritual și temporal.
Pe 18 noiembrie, vârstnicul M. Russell Ballard a vizitat România, la București unde a vorbit în cadrul unei adunări de devoțiune la centrul Districtului București din Panduri.
Ţinându-se de bara de fier, sfinţii credincioşi din Europa culeg roadele promise de Domnul, devenind tot mai încrezători în forţele proprii, atât din punct de vedere spiritual, cât şi material.