Joseph Smith

În vechime, Dumnezeu vorbea prin profeți. Dumnezeu a vorbit din nou cu Joseph Smith în anul 1820 și El vorbește cu profeții Săi astăzi. Află despre profeții de astăzi și ceea ce le spune Dumnezeu.
Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos S-au arătat atunci când Joseph Smith s-a rugat pentru a ști cărei biserici să se alăture. Zece ani mai târziu, Joseph Smith a întemeiat Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, care uneori este numită Biserica mormonă.
 Din luna noiembrie 2013, Biserica a început suplimentarea materialelor de pe acest site prin publicarea de eseuri detaliate pe teme de interes public.