Mesaj din partea conducerii zonei

Vă invit să recunoașteți mâna Domnului în viața dumneavoastră, începând retrospectiv, de când vă puteți aminti
„Construirea și întreținerea templelor poate că nu vă va schimba viața, dar faptul că vă petreceți timp în templu o va face cu siguranță”
Știu că Fiul Său, Isus Hristos, ne-a mântuit de păcat. Vă promit că, pe măsură ce vă rugați, studiați din scripturi, slujiți altora, faceți legăminte cu Domnul și depuneți mărturie despre El, veți ajunge să-L cunoașteți pe Salvatorul dumneavoastră Isus Hristos chiar mai bine.
Schimbarea pozitivă începe cu fiecare dintre noi și cu dorința noastră de a contribui în mod personal, de a fi într-o inimă și o minte, de a trăi în neprihănire și de a ne păsa în mod conștient de cei săraci și aflați la nevoie
Noi suntem toți frați și surori, fiecare un copil al unui Tată iubitor din Cer. Fiul Său, Domnul Isus Hristos, ne invită pe toți să venim la El
Există un alt adevăr divin și consecvent, acela că Hristos, fratele și Salvatorul nostru, a ispășit pentru păcatele întregii omeniri, pentru fiecare persoană, indiferent de țara ei de origine, rasă sau crez
Conducerea Zonei Centrale, Europa
Primul mare adevăr este că Dumnezeu vă iubește. Dumneavoastră sunteți copilul Său și sunteți important pentru El.
Faptul de a preda așa cum a predat Salvatorul necesită ca noi să Îl punem pe primul loc în viața noastră, urmând învățăturile Sale și răspândind dragoste în jurul nostru
Salvatorul nostru a construit puntea care duce la viață și fericire. Prin El găsim speranță, îndrumare și viață eternă.
Citește planul și stabilește obiective
După ce ai trăit experiența de a fi umplut cu Duhul Sfânt, o consecință obișnuită este, deseori, de a dori îți iei din nou angajamentul de a trăi mai aproape de Domnul.