Vârstnicul Ballard şi vârstnicul Bednar vizitează şapte ţări europene

Vârstnicul Ballard şi vârstnicul Bednar vizitează şapte ţări europene
Doi apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au vizitat, în perioada 6-14 septembrie 2014, pe cei credincioşi din şapte ţări europene. Vârstnicul M. Russell Ballard şi vârstnicul David A. Bednar au participat la adunări şi conferinţe ale femeilor, tinerilor adulţi necăsătoriţi, misionarilor, conducătorilor de congregaţii şi ale membrilor în general, pentru a-i învăţa şi întări spiritual.

 
Congregation.JPG

Vârstnicul Ballard şi vârstnicul Bednar sunt membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli din cadrul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. În timpul vizitei în Europa, dânşii au fost însoţiţi de vârstnicul Donald L. Hallstrom, din Preşedinţia celor Şaptezeci, precum şi de vârstnicul José A. Teixeira, vârstnicul Patrick Kearon şi vârstnicul Timothy J. Dyches, din Preşedinţia Zonei Europa.

„Vizita vârstnicului Ballard şi vârstnicului Bednar a constituit un eveniment important pentru mulţi dintre cei care le-au ascultat cuvântările. Bărbaţi şi femei şi-au reînnoit legământul de a-L urma pe Isus Hristos şi a influenţa în bine lumea”, a spus vârstnicul Teixeira.

Elder Bednar speaks in stake conference in Kaiserslautern Germany.JPG

În timpul vizitei lor, vârstnicii Ballard şi Bednar s-au întâlnit cu membri ai Bisericii din Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia şi Elveţia. Mii de persoane s-au adunat pentru a le asculta sfaturile.

Oficiul de apostol este cel mai înalt oficiu al preoţiei în cadrul Bisericii. Apostolul deţine oficiul şi slujeşte întreaga viaţă şi este martor special al lui Isus Hristos în faţa lumii. Apostolii îndeplinesc cele mai înalte funcţii de conducere în cadrul Bisericii.

Sisters in Gospel