Veșmintele de templu și îmbrăcămintea religioasă

Află mai multe despre îmbrăcămintea sacră și religie

Veșmintele de templu și îmbrăcămintea religioasă

Timp de secole, oamenii de diferite credințe au folosit îmbrăcăminte sacră pentru a-și exprima devotamentul față de Dumnezeu. În diferitele culturi și religii, îmbrăcămintea sacră este foarte diversă – gândește-te, de exemplu, la straiele măicuței, sutana preotului, șalul de rugăciune al evreilor, boneta musulmanilor și toga călugărilor budiști. Pentru sfinții din zilele din urmă devotați, îmbrăcămintea sacră include veșmintele de templu, precum și robele de templu care se poartă în templele sfinților din zilele din urmă.

Ce sunt veșmintele de templu?

Veșmintele de templu sunt purtate doar de membrii adulți ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din urmă care au făcut în temple sfinte promisiuni sacre de loialitate față de Evanghelia lui Isus Hristos. Veșmântul de templu este asemănător ca aspect cu o lenjerie de corp decentă. Este alb, format din în două părți și este purtat zilnic sub hainele obișnuite.

Pentru sfinții din zilele din urmă care îl poartă, veșmântul de templu este un memento fizic constant despre un angajament spiritual personal” (vezi „To the Point”, Liahona, sept. 2012, p. 47). Sfinții din zilele din urmă cred că veșmântul de templu este „un memento despre legămintele sacre făcute cu Domnul în casa Lui sfântă, o îmbrăcăminte protectoare pentru trup și un simbol al unui stil de îmbrăcăminte și de viață decent, care ar trebui să caracterizeze viețile tuturor ucenicilor umili ai lui Hristos” (Carlos E. Asay, „The Temple Garment: «An Outward Expression of an Inward Commitment»”, Ensign, aug. 1997, p. 20). Luarea în derâdere a îmbrăcămintei sacre de templu sau numirea acesteia „lenjerie magică” este foarte jignitor pentru sfinții din zilele din urmă.

Ce sunt robele de templu?

Spre deosebire de veșmântul de templu, pe care sfinții din zilele din urmă credincioși îl poartă zi și noapte, robele de templu sunt purtate doar în templele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Numite, de asemenea, robele sfintei preoții, robele de templu sunt rezervate doar pentru cele mai înalte rânduieli ale credinței.

Culoarea albă a robelor de templu simbolizează puritatea. Nu există un însemn sau o ierarhie a robelor de templu – bărbații și femeile poartă îmbrăcăminte asemănătoare, iar robele sunt la fel pentru toți, de la cel mai tânăr membru până la cel mai în vârstă conducător al Bisericii. Robele de templu sunt articole de îmbrăcăminte simple care combină simbolismul religios cu însemne ale tradițiilor preoțești din Vechiul Testament (vezi Exodul 35:19, 21;40:13).

Cum pot afla mai multe?

Sfinții din zilele din urmă cred că templele sunt printre cele mai sfinte locuri de pe pământ. Ele sunt case ale Domnului și locuri de pace, refugiu și învățare. Pentru a învăța mai multe despre templele și crezurile sfinților din zilele din urmă, vizitează mormon.org/ron.

O mare parte a acestui articol este rezumatul articolului „Temple Garments” de pe site-ul Mormon Newsroom. Te rugăm să faci referire la acel articol pentru a afla mai multe despre îmbrăcămintea care este considerată sacră pentru sfinții din zilele din urmă.