Ziua de sabat în cadrul căminului

Ziua de sabat în cadrul căminului

Mesaj din partea conducătorilor zonei

Adler-Detlef_180x225.jpg

Vârstnicul Detlef H. Adler, Germania
autoritate a zonei-Cei Şaptezeci


„În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o…” (Genesa 2:2, 3)

Am învăţat că, încă de la începutul acestui pământ, a fost stabilită o zi destinată sfinţirii şi odihnei.

Mai târziu, Domnul a considerat că era nevoie ca această zi să fie definită mai clar şi a dat o poruncă:

„Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea,  nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” (Exodul 20: 9-11).

A fost nevoie de o explicaţie suplimentară aşa că „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc”.

Israeliţii au ţinut această zi şi au creat reguli foarte detaliate în legătură cu ziua de sabat, lucru care a fost corectat de Salvator în timpul slujirii Sale pe pământ. Salvatorul i-a criticat pe conducătorii din vremea Sa şi a afirmat: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului”.

În anul 1831 a fost primită o revelaţie care oferea mai multe clarificări şi care preciza:

„Şi pentru ca să poţi să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni şi oferă sacramentele tale în ziua Mea sfântă; pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi pentru a vă odihni de munca voastră şi pentru a exprima devoţiunea voastră Celui Prea Înalt” (D&L 59:9, 10).

Preşedintele Nelson a declarat: „Dumnezeu ne-a oferit această zi specială, nu pentru a ne distra sau a lucra, ci pentru a lua o pauză de la îndatoririle noastre, beneficiind de alinare fizică şi spirituală” (Liahona, mai 2015, „Ziua de sabat este o desfătare”). Acestea sunt principiile pe care le-am primit, care au fost clarificate şi ne-au fost explicate de profeţi moderni în mod repetat!

Sistemul de valori al lumii în care trăim este în continuă schimbare zi după zi. Astăzi, multe ţări ale lumii fac din sabat o zi minunată şi relaxantă destinată cumpărăturilor, o zi a plăcerilor! 

Noi trăim în această lume ca sfinţi din zilele din urmă, iar Domnul ne cunoaşte. Avem privilegiul să fim învăţaţi de profeţi, văzători şi revelatori care ne oferă resursele de care avem nevoie pentru a putea lua decizii. Nu mai primim o Carte a poruncilor, însă primim instrucţiuni pentru a şti cum să învăţăm să facem ceea ce este drept!  

Trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi să învăţăm cum să luăm decizii!

„Alege ce e drept întotdeauna
Şi Spiritul te va îndruma.
Spiritul luminează a ta viaţă
Când ce e drept e în inima ta.
Alege ce e drept! Alege ce e drept!
Înţelepciunea te va îndruma.
Lumină să alegi!
Şi Domnul te va binecuvânta.”
(Imnuri nr. 153)

„Alege ce e drept întotdeauna
Şi Spiritul te va îndruma.
Spiritul luminează a ta viaţă
Când ce e drept e în inima ta.
Alege ce e drept! Alege ce e drept!
Înţelepciunea te va îndruma.
Lumină să alegi!
Şi Domnul te va binecuvânta.”

În acest cântec minunat învăţăm „Cum” şi modul în care să punem în practică în viaţa noastră!

Trebuie să începem prin a ne întreba ce semn Îi arătăm Domnului şi apoi să studiem, să cugetăm şi să întrebăm cu credinţă şi cu o inimă deschisă pentru a putea să înţelegem şoaptele Duhului Sfânt!

Vă depun mărturie că veţi primi un răspuns şi, mai important, veţi găsi pace în mijlocul acestei lumi, în ziua a şaptea, ziua Domnului, iar aceasta va fi o desfătare!