Mesaj din Preşedinţiei Districtuale

Provocările cărora trebuie să le facem față adesea, deși complexe, sunt însă pe măsura capacităților noastre și pot fi depășite.